5 x Marian Karel

2. – 25. listopad 2009
Kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov


O autorovi napsal Stanislav Libenský, slavný český sklář a pedagog, ve svém rozsáhlejším textu z roku 1991 mimo jiné:

"Aktivitou jemu vlastní spoluvytvářel v ateliéru atmosféru pracovního rytmu a soutěživého napětí. Jeho metody přístupu k tvořivé činnosti, jak základní myšlenku rozvíjet, aby ji v konečné fázi uzavřel v racionální čistotě, byly příkladné. Přestoupil druh dekorativního předmětu a směřoval k výrazu, kterým objevoval světelné optické prostory, založené na základních vlastnostech skla...

... vyhrocení  a zalomení vertikálního válce v citlivě rozhodnuté proporci anticipovalo celý pozdější vývoj optickosvětelných kreací skla sedmdesátých let. Záhy se pak stal jedním z předních představitelů tohoto hnutí, kde svými dalšími projevy krychlí, jehlanů a sdružených hranolů manifestoval novou orientaci tvorby skla. Ve všech jeho prostorotvorných záměrech jsou nanejvýš patrné intelektuální síly jeho talentu, jeho logika rozevřít nové prostory soustřeďováním světla s průniky a odrazy přírody...

...nejsilnější dávkou jeho vkladu je čisté myšlení přinášet základní tvar, který v sepětí s vnitřním prostorem tvoří vyšší jednotu. Rozpon jeho prací je ve vzájemných vazbách s jinými materiály vždy jednotný a logický. Mimořádným smyslem pro výstavbu díla přináší smysluplný výraz a výsledek ..."

V textu z roku 1996 Libenský pokračuje:

" ...jeho monumentální formy jsou čistými tvůrčími soustavami, které budují souvislosti výtvarného díla s architekturou – rozvíjejí odrazovou dimenzi a také do ní dramaticky vstupují."

Marian Karel
CV
narozen 1944 v Pardubicích

STUDIA

1959-63    Střední uměleckoprůmyslová škola v Jablonci nad Nisou
1965-72    Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze, ateliér  profesora Stanislava Libenského

TVůRČÍ a  PEDAGOGICKÁ ČINNOST
 
1991    sochařská průprava pro prostorovou tvorbu
1994    vedoucí  ateliéru skla v architektuře
1994    jmenován docentem
1995    jmenován profesorem
1999    vedoucí katedry volného umění
2005    člen správní rady – Josef Svoboda, scénograf
2008    člen Filmové akademie v Písku
2009    člen Vědecké a umělecké rady Fakulty multimediálních komunikací University Tomáše Bati ve Zlíně

PEDAGOGICKY PŮSOBIL NA ZAHRANIČNÍCH ŠKOLÁCH

1983    Pilchuck Glass School, WA, USA
1986      Britihs Artists in Glass, Velká Británie
1987      GAS, Philadelphia and Kent State University, OH, USA
1988    Miasa Glass Workshop, Japonsko
1989    Pilchuck Glass School, WA, USA
1992    Niijima Glass Centre, Japonsko
1998    Auckland Faculty, Nový Zéland
1999    Toyama City Institut of Glass, Japonsko
           Jacksonville University, USA
2000    Hameenlinna, Finsko
2002    Strasbourg, Francie
2003    Waterford, Irsko
2004    Taipei, Taiwan
2007    Pilchuck Glass School, WA, USA

MUZEA  -  ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH

The National Gallery, Prague                    
The Museum of Decorative Arts, Prague        
The Prague Metropolitan Gallery, Prague            
The Czech Museum of Fine Arts, Prague            
The Moravian Gallery, Brno            
The North Bohemian Museum, Liberec            
The East Bohemian Museum, Pardubice            
The Museum of Decoratives Arts, Budapest, Hungary
Kunstmuseum der Stadt, Düsseldorf, Germany
Badisches Landesmuseum, Karlsruhe, Germany
Museum fur Kunst und Gewerbe, Hamburg, Germany
Wurtternbergisches Landesmuseum, Stuttgart, Germany Kunstsammlungen der Veste Coburg, Coburg, Germany
Museum van der Togt, Amstelveen,  Netherlands
Musée d´Art et ed´Histoire, Fribourg, Swiss
Musée des Arts Decoratifs de la ville, Laussanne, Swiss
Museum Bellerive, Zürich, Swiss
Musée des Arts Decoratifs, Palais du Louvre, Paris, France
Suomen Lassimuseo, Riihimakki, Finland
The Puskin Museum of Arts, Moskau, Russia
The Corning Museum of Glass, Corning, N.Y., USA
The Lannan Museum, Palm Beach, Florida, USA
Auckland, Auckland War Memorial Museum, New Zealand
The Hokkaido Museum of Modern Art, Sapporo, Japan
The National Museum of Modern Art, Kyoto, Japan
The National Museum of Modern Art, Tokyo, Japan
The Yokohama Museum of Art, Yokohama, Japan
Toyama City Institute of Glass Art, Toyama, Japan
Himeji Museum of Art, Tokyo, Japan
Grand Crystal Museum, Tai Pei, Taiwan

Realizovaná díla

1975 Skleněný sloup,hotel Znojmo, Znojmo
1977 Plastika z leštěného skla – památník Shahyad, Teherán
1978 Kasetový strop čs.velvyslanectví, Káhira
1979 Skleněná vitráž a dřevěný reliéf, hotel Alcron, Praha
1984 Plastika ze skla a kovu,hotel Motol Praha, Praha
1986 Plastika před budovou transitní telefonní ústředny, ploché sklo, ocel, žula, Ostrava
1987 Plastika z leštěné žuly a plochého skla, čs. státní banka Teplice
1988 Skleněná plastika před čs. pavilonem 43. bienále, Benátky
1991 Plastika z leštěné žuly, taveného skla a ocele, sportovní areal, Chitose, Japonsko
1992 Prostorová instalace z kovu a skla, čs. pavilon Expo 92, Sevilla
1995 Sochy z plochého skla a kovu, Míčovna a Královská zahrada - Pražský hrad, Praha
1996 Socha sklo a kov na 53. ulici v New York City
1996 Plastika na nádvoří Palazzo Ducale, sklo a kov, Benátky
1997 Vitráž v hale čs. obchodní banky Teplice
1997 Sloup v přízemním vstupu do komplexu Myslbek, beton, sklo, Praha
1998 Vstup do pasáže Černá růže, ocel, sklo, Praha
2002 Socha v zahradě institutu francouzské architektury - Paříž
2002 Muzeum Kampa, Praha: Věž- sklo, ocel, Vodní linka- nerez, světlo, voda, 3 sochy- sklo, ocel, kámen, dřevo
2004 Socha pro astronoma Zdeňka Kopala, karbonové vlákno, diody,  Litomyšl
2004 Socha před Severočeským muzeem v Liberci, Pyramida pro  Liberecý kraj
2004 Skleněná socha před Palazzo Franchetti Cavalli, Ponte Academia, Benátky
2005 Krychle, Borgholms slott Sweden
2006 Socha nad Prahou, Kongresové centrum, sklo, ocel, Praha
2006 Socha v hale HVB-BANK, sklo, leštěný nerez, nám. Republiky, Praha
2008 letiště Praha-Terminál 2.socha na Aeronále 08
2009 socha na zahradě, ambasáda USA, Praha


REFLEXE
(Geometrie miráží Mariana Karla)

Sklo, lesklé sklo. Jsem si jist, že ta dvě slova mají vedle toho zřejmého, lingvistického spojení, ještě jiná a sice: geometrické, optické a umělecké. To poslední se dá dokázat lehce: profesor Marian Karel - umělec, architekt a učitel, to vše v jedné osobě - to totiž už dávno udělal.

První je geometrie. Svým dílům dává jednoduchá jména: Trojúhelník, Čtverec, Krychle, Pyramida, Válec, Hranol. Ale neočekávejte starý euklidovský prostor - tak například jeho čtverec má hned tři dimenze. Jinde zase transparentním sklem vytváří objekty podobné hologramům, které budí dojem, že je vidíte hned z několika směrů najednou. A pravda, trojúhelník má sice tři úhly, ale ty se mění podle úhlu vašeho pohledu. A jeho hranol popírá gravitaci, jak se tak vznáší ve vzduchu, držen neznámou silou...

Pak přijde optika. Umělec jí rozumí velmi dobře a dovede ji ve svém díle využít. Ale nevěřte všemu, co vám řeknou vaše oči. U jednoho objektu se nám zdá, jakoby náš zrak prostupoval hmotou, jiný nám zase ukazuje to, co se nalézá za námi. Náhle se cítíme jakoby uvězněni a to nejen ve tří-, ale ve více-dimenzionálním světě. Prostor se rozpíná a naše známá realita už není více. Vše najednou získává nový smysl, díky světelné projekci, odrazům a průsvitnosti materiálu. Sklo je koneckonců podobné vodě: jednou je průhledná do velké hloubky, jindy zase jen odráží světlo, tak jako třeba hladina jezera při západu slunce. Ale na rozdíl od zamrzlé vody, ve skle je život. Jen se podívejte blíž: vidíte, jak se ty odrazy náhle pohybují?

Třetí spojení - umění. Nejen tvary, světlo a prostor, ale také barvy. A neomezený počet kombinací toho všeho. Náš iluzionista nám předvádí svá kouzla a jako diváci na kouzelnické show hádáme, zda je to „všechno děláno jen pomocí zrcadel“. Ale skleněné umění profesora Karla tady nekončí - on přidává ještě jednu důležitou dimenzi: krásu samu. Jeho objekty nejsou jen tak izolované v prostoru: ony jsou posazeny v zahradách, visí v gotických halách, září v ulicích, odrážejí stěny koridoru na starém hradě a zvyšují majestátnost středověké piazzy v Benátkách. A také se na ta místa hodí - nu proč ne, umění přece nezná čas. Podívejte se skrze sklo a možná, že tam i uvidíte duchy minulosti. A hádám, že jsou stejně zvědaví, jako jsme my. A tak se díváme a musíme se ptát: kde je tu předmět a kde je jeho obraz? Kde končí realita a kde začíná přelud? A co když jsou to vlastně jen dvě zobrazení stejné věci?

Karlovy umělecké projekty jsou ovšem víc než jen dekorativní umění - ony nejen doplňují své okolí, ony mu dávají nový význam, novou funkci, novou krásu. Není divu, že Marian Karel úspěšně vystavuje všude možně po světě a experimentuje s novými nápady a technikami: s taveným sklem, hutním, leptaným, sklem plochým i zakřiveným, odrazovým sklem a také s ocelí, dřevem a já nevím s čím ještě. A vsadím se, že používá ještě něco: nějakou zvláštní magii.


Jan B. Hurych

Hurontaria - česko-anglický časopis

Přílohy