David Böhm & Jiří Franta - Skoro nic není úplně - pohled na zem

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov
15. března – 17. dubna 2011


Pozor (...) Kresba přes (...)

Pokud budeme sledovat výstupy dvojice David Bohm a Jiří Franta (...) v čase, dojdeme k jasnému posunu těžiště jejich zájmu. Zatímco na začátku stála (...) performativní kresba, které záměrem bylo rozvíjet společenskou (...) reflexi (...), v projektech posledních můžeme sledovat potřebu zkoumat samotný prostředek a proces vyjádření (...). Označit kresbu (...) za běh přes překážky, které si autor klade sám sobě do cesty, znamená přiznat si tradiční zatížení média a potřebu podrobit ho zatěžkávací zkoušce (...) používaných prostředků a metod. Mechanická aplikace (...) v totálním nasazení působí katarzně a kriticky vůči sobě samé. Míra by byla opatrností a autoři ji nemají zrovna v oblibě, zvláště když si vzpomeneme na první společné projekty: například každodenní kresebné (zčásti i malířské) bujení motivů a konečné radikální zabílení (symbolický návrat k počátku) na výstavě v univerzálním prostoru NoD v roce 2006.
Počáteční „vše stojí za zaznamenání“ se proměnilo v současné „vše může zaznamenávat“. (...). (...) často mají zjevný vztah k práci či jiné formě fyzického výkonu. Zobrazuje se tím (...) vztah ideje a hmoty, užitosti potažmo užitečnosti a ryze duchovních hodnot umění. (...) Obsahem není jen známá kritika instituce umění a jeho prezentace a nejde jen o záměnu ruky za rypadlo. (...) Böhmovi a Frantovi jde jen částečně o vzrušující a svým kontextem nepatřičnou událost, jde jim o měření tradičních schopností člověka a vloženého prostředníka - přístroje či nástroje - a jeho/jejich výkonu po nastavení umělé překážky. Do jaké míry se může prosadit umělecká vůle a vize, vloží-li se jí do cesty o jeden stupeň odporu navíc. (...) Tematizuje se tím již poněkolikáte a částečně „smrt autora“, v tomto případě sebevražedná, která se odehrává nejen v interpretační fázi, (...)? (...) Scénář vzniku díla je sestaven tak, aby nekončilo jen procesem svého vzniku, ale směřovalo k jiným skutečnostem, například k pozorování řemeslné stránky, která se po několikerém návratu konceptuálních tendencí opět stává vzrušivou, (...) Fyzický příběh bytní a vyrovnává se koncepci nebo ji pro její mechaničnost vytlačuje. (...) Celý proces je poctivá práce, žádná subjektivní blamáž. Chyba je jednou z hybných článků jejich vývoje. Našli si ji jako své východisko. Chyba jako důsledek náhody představuje neegoistický, svobodný tvořivý princip a vyvažuje racionální nastavení autorského výzkumu. Je to trvale objektivní transformační síla. Autoři dospěli k pluralitnímu a „absolutnímu“ vnímání kresby, která je
hledána a nekonečně obsažena v jevech a skutečnostech, které s ní jakoby nemají nic společného, ale převedeny do záznamu kamery jsou od kresby nerozeznatelné (viz prostorová kresba provázkem ve finálním zastaveném videoobraze je pro lidské oko totožná s kresbou tužkou či uhlem). Tato obsese vidění kresby všude kolem asi směřuje k vyčerpání, skrze které
bude zřejmě možné odkrýt něco prozatím neviditelné. (...) už jsem psala (...) V některých momentech se konstrukce (...) uzavírá jako když autoři kreslí sněhem do sněhu nebo matissovským způsobem dlouhou tyčí kreslí Matisse jak kreslí dlouhou tyčí... Je to jako hledat počátek mantry.“

Edith Jeřábková

 

David Bohm, *1982
2003-2009 Akademie výtvarných umění v Praze
www.davidbohm.net

Jiří Franta, *1978
2001-2007 Akademie výtvarných umění v Praze
člen umělecké skupiny Rafani
jirifranta.blogspot.comPřílohy