Jakub Švéda - Ovladače a luminiscenty

17. říjen - 9. listopad 2011
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov


Na souboru obrazů EXIST jsem ve většině pracoval minulé 2 roky // potkávají se v nich emoce vzniku - fungování přirozeného tvaru - s destrukcí, sítí industriálních dálnic, direktantů pohybu a směřování // střet mezních poloh

nezobrazuji a nechápu krajinu jako integrální celek, spíše se mi hlásí v podobě fragmentů, nalézám její „odpadlé“ části / listy / ostrovy  reálné krajiny - stejně tak jako recyklované industriální odštěpky

pracuji ve vrstvách, krajina jako znak, deformovaný útvar, tekoucí planety překrývané industriálními řády, usměrňujícími schématy // fašizující loga, texty, narušující šumy, šablony, airbrush // pocit, radost ze skladby barevných ploch  s částečně očekávanou náhodou
Jakub Švéda


Ve svých obrazech, kresbách a světelných objektech (ovšem i ty jsou
velmi malířsky cítěné) rozvíjí Jakub Švéda již několik let svou
osobitou estetiku, s níž přišel už během studia na pražské akademii.
Je založena na několika dílčích principech, pramenících v
rozličných, často protikladných oblastech současné vizuality:
najdeme tu koláče rozteklých barev stejně jako geometrické
struktury, technicistní prvky odvozené ze světa vědy i citace
subkultury, vedle tradičních malířských technik často používá
postupy graffiti nebo grafického designu. Tím nejobecnějším rysem
Švédovy tvorby však je už samotné fúzování těchto principů - ve
svých obrazových cyklech je volně kombinuje, opouští je a zase se k
nim vrací. Jeho dosavadní tvorba tak má charakter postupné permutace
jednoho základního tématu, jež by se nechalo popsat jako úsilí o to
vyjádřit ryze výtvarnými prostředky abstraktní povahu současnosti,
její tresť, která má paradoxně co do činění spíše s povrchem než s
hloubkou.
Marcel Fišer


…Z tohoto chrlícího kráteru vizuálních senzací současnosti si volí své vyjadřovací prostředky Jakub Švéda. Pro většinu jeho prací lze přesto použít pro mnohé omšelé označení obraz. Jeho obrazy však nejsou malbou, jak jí rozumí tradice, není tu žádné emotivní, expresívní malířské gesto, tah štětce. Každý jeho obraz jako by na první pohled sugeroval, že je výsledkem sofistikovaných operací. V nich mají hlavní slovo technologie a média postindustriálního světa. Tyto emotivně indiferentní distancující postupy jako by dávaly najevo, že tvorba je výsledkem především racionální rozvahy. Přesto i on sám hovoří o rozkoši z vytváření obrazu, stejné jako při tradiční malbě štětcem, když se vynořuje vždy, přes všechny racionální rozvrhy, dosud netušený tvar, dosud skrytý příběh světa, když se ohlašuje jeho tajemství. A to přeci vždy vzbouzí vzrušení, emoce.
Ivan Neumann


Mimořádně působivé jsou zvláštní vesmírné vize Jakuby Švéda, který umí vyjádřit nekonečnou proměnlivost vztahů, v níž se neustále vyrovnávají síly ovládající veškeré dění. Pracuje s rytmy připomínajícími svou uměřeností zdánlivě stereotypně ubíhající minimalistickou hudbu. V jeho malbě se rozvíjejí příběhy tvarů a jejich proměn.
Jiří Machalický

Jakub Švéda
CV
Narodil se 25.10.1973 v Praze, kde žije a pracuje.

Studium:
 
1993 - 1997  Akademie výtvarných umění, Praha
             Atelier Malířská škola II prof.Jiřího Sopka
1998 -1999   San Francisco Art Institute, San Francisco
             New Genres studio,Video class, Digital media studio
2000         Academia di Brera, Milano
1997 - 2001  Akademie výtvarných umění, Praha
             Ateliér Vizuální komunikce prof.Jiřího Davida

Samostatné výstavy - výběr:
      
2005 - „IAMBIO“ Galerie Art CZ, Praha
       „3DM point“ Galerie KD Střelnice, Vrchlabí
       „Tušené signály“ (s T.Švédou) kostel sv.Bartoloměje v     Chebu
       „ORGMATECH“ ČMVÚ, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008 – „Exist“ Ernst&Young, Praha
2009 – „Exist“ Galerie WoxArt, Praha
       „Fusion“ (s M.Pošvicem) Museé des Beaux- Arts, Alžír
       „Impact“ Pierstone, Praha
       „Techland stories „ Corso Karlín, Praha
       „Stále sme A-G-C-T systém“ Galerie V jámě, Ostrava
2010 – „Ostrovy A-G-C-T, Galerie ArtPro, Praha
       „Impact Code“, Galerie Michalś collection, Praha
       „Kresby/ Řez“, Galerie U zlaté štiky, Kolín
       „MaxMix“, interiér Techo Karlín, Praha
       „A-G-C-T “, Café Jenorožec, Klatovy
       „PX Exist-Lost A-G-C-T“, Galerie České Pojišťovny, Praha
2011 -  „FACTONATURE“ , The Chemistry Gallery, Praha
       „Blízká odlišnost“ , Galerie Františka Drtikola (s T.     Švédou)         
          
Skupinové výstavy - výběr:

2003 – „4 – Takt“ Galerie TATO Kojkej,Praha  
2004 – „Cowparade“ Praha
       „Design Blok 04“ Praha
       „Mezinárodní bienále kresby“ Plzeň
2007 - „Typický obraz“ Galerie Nová síń, Praha
       „Až na vyjímky nové“ Wanieck Gallery, Brno
       „InterCity:Berlin – Praha“ Mánes, Praha
2008 - „InterCity:Berlín – Praha“ Sarlandische galerie, Berlin
       „Art in Art – dobrodružství vidění I.“ Galerie  Umění, Karlovy Vary
       „Art in Art – Abenteuer des Sehens II.“
       Stadtkirche und Museum Selb, Deutchland
      „Krajina Ústeckého kraje“ Galerie XXL, Louny
      „CZ- SK „současná mladá malba“ Wannieck Gallery, Brno  
2009 -„Moje Evropa“-expres individual – Culture European Economic and Social Committee, Brussels, DOX- centrum současného  umění, Praha
       „Nano“ -  DOX-centrum současného umění,Praha
       „Letní koktejl“ – Michalś collection, Praha
2010 – „Art Prague“ Mánes, Praha
       „Prolínání- Staré techniky/ mladé nápady“ Galerie Duhová  paleta, Karlovy Vary, letohrádek Ostrov, ČR, Ev. Stadkirche St. Andreas, Selb, Deutchland
2011-  „Česká malba generace nultých let 21.století“ , Wannieck Gallery, Brno

Zastoupen ve sbírkách: CBK collection Dordrecht, Holland, GASK, Kutná Hora, Wannieck gallery, Brno, Galerie Klatovy/ Klenová a v soukromých sbírkách.

Autor sochy prestižní filmové ceny „ČESKÝ LEV“

Ocenění: Grafický design měsíce časopisu Advertising Directory, Cornhill        
Publishing Limiter, London
2. místo v soutěži České filmové a televizní akademie  o sochu    televizní ceny „TELSA“

Přílohy