イージースライド 人気色

Jan Samec - Vrstvy


31. ledna – 3. března 2011
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov


"...Samcův malířský projev je nepopiratelně spojen s vývojem českého malířství, v němž přírodní inspirace hrály vždy velmi důležitou roli. Jeho recentní tvorba spoléhající především na malířské kvality černé barvy navazuje na velmi obsáhlou řadu prací na papíře spoléhající na kvality černých a bílých struktur vytvářených nejen hmotou barvy, ale také překrýváním i strháváním vrstev papírů. Zakrýváním a odhalováním. Vznikaly tak jakési záhadné prakrajiny, nebo snad také vzrušením naplněné podoby zraňovaných krajin vznikajících bezohledným lidským praktikováním. Současná Samcova tvorba ještě dále podtrhuje roli černé barvy při konstituování obrazového prostoru. Ostatní barvy jsou odsouzeny do role jakési zdobné bordury. Snad je to i výtvarná hra se vzpomínkou na kolorismus nejstarších
autorových obrazů. Nejnovější obrazy, jimž v přísném rytmu kraluje černá barva nejsou tragické, nicméně přesto znějí, obzvláště ve větších formátech jako velebné memento, varování před slepotou ve světě přeplněném rozměrnými prázdnými barevnými obrazy.


Jak se vyjadřovat  o výtvarném umění, tedy umělecké  tvorbě obracející se k daru vizuality v časech slepoty? A hlavně, jak být tvůrcem v takových časech?  V časech, které snad ani netuší, jak vážnou formou slepoty trpí?  Vzdát se síly empatie rodící se v zážitku uvidění a spolehnout se na čistou rozvahu přinášející zánik hmotného díla trvajícího v čase?

Ve vracejících se vlnách trápí tahle otázka výtvarné umění celého uplynulého století. Jako by úplně ztrácelo přesvědčení o schopnosti výtvarné tvorby, jejímž hlavním představitelem je obraz, imago, odkrývat podstatné obsahy lidského života. Jako by tu již dnes nehrály roli pouze imanentní otázky výtvarného umění, které během uplynulého století stále vyrůstalo z nejhlubšího přesvědčení o člověku jako sebepřesahující bytosti. Zdá se, že dnešní pochyba neplyne jen z imanentního pohybu výtvarného umění, ale je projevem hlubokého váhání nad smysluplností tázání po tajemství lidského určení. Jako bychom nyní byli vedeni ke spokojení se s pouhým manipulováním zpředmětnělé každodennosti. Ostatně v nedávné době, tedy již v době po moderně,  bylo n.př. konstatováno, že výtvarná tvorba je činnost jako každá jiná, třeba jako šití bot. Na konci uplynulého století formuloval východisko z tohoto existenciálního „úleku"  velmi krajně, způsobem sobě vlastním, rakouský spisovatel Thomas Bernhard  v knize Imitátor hlasů, v části nazvané „Vzdali se". Tři spisovatelovi přátelé, hudebník, malíř a přírodovědec spáchali sebevraždu."Všichni tři se vzdali života ze zoufalství nad tím, že lidstvo již nemá orgány ani schopnosti vnímat jejich umění a vědu".

Tvorba Jana Samce se nepochybně řadí k těm, které slepoty zbavují a nabízejí empatii v náhlém uvidění. V každém uvidění se míhá záblesk smyslu. Většina jeho malířského díla, a sem je nutné řadit i práce na papíře a s papírem, je věnována krajině. To slovo zní snad dnes až omšele, ale přes jeho vágnost  je v souvislostech našeho umění důležité. Již dávno to neznamená popis, libé, nic neobjevující plochy barev vyvolávající dojem známého. Vždyť krajina, tedy příroda je vždy neznámá, vždy je tajemstvím, je mystériem poukazu ke stvoření a zrození. Je  stále tou starou fysis, která se ráda skrývá, je tím co se rodí, roste, žije a zaniká a v téže chvíli je i tou mocí, která to vše působí. Je samotným bytím.

Samcova „krajinomalba" nás upozorňuje právě na nesamozřejmost toho, v čem se pohybujeme a čím se oduševňujeme v  krajině. Samcova malba je  poukazováním ke smyslu toho, čeho se dotýkáme i ke smyslu a určenosti nás samých.         Samcův malířský projev je nepopiratelně spojen s vývojem českého malířství, v němž přírodní inspirace hrály vždy velmi důležitou roli.  Jeho recentní tvorba spoléhající především na malířské kvality černé barvy navazuje na velmi obsáhlou řadu prací na papíře spoléhající na kvality černých a bílých struktur vytvářených nejen hmotou barvy, ale také překrýváním i strháváním vrstev papírů. Zakrýváním a odhalováním. Vznikaly tak jakési záhadné prakrajiny, nebo snad také vzrušením naplněné podoby zraňovaných krajin vznikajících bezohledným lidským praktikováním. Současná Samcova tvorba ještě dále podtrhuje roli černé barvy při konstituování obrazového prostoru. Ostatní barvy jsou odsouzeny do role jakési zdobné bordury. Snad je to i  výtvarná hra se vzpomínkou na kolorismus nejstarších autorových obrazů (?). Nejnovější obrazy, jimž v přísném rytmu kraluje černá barva nejsou tragické, nicméně přesto znějí, obzvláště ve větších formátech jako velebné memento, varování před slepotou ve světě přeplněném rozměrnými  prázdnými barevnými obrazy.


PhDr. Ivan Neumann
část textu Viditelná skrytost z katalogu „Jan Samec, Stereotypy přírody“,
Muzeum umění a designu Benešov, 2008

CV
Narodil se 18. listopadu 1955 v Karlových Varech, kde žije a pracuje.

Studia:
SPŠ keramická v Bechyni (1970 – 1974)
Filozofická fakulta UK v Praze (1974 – 1979), Doc. Zd. Sýkora

Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze
Ministerstvo kultury ČR
Česká národní banka
Galerie umění Karlovy Vary
Západočeská galerie v Plzni
Galerie výtvarného umění v Chebu
Galerie Klatovy / Klenová
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Krajské muzeum Sokolov
Volksbank Erlangen (SRN)
Sparkkasse Ludwigshafen (SRN)
Shilpangan Gallery Dhaka (Bangladéš)
Galerie NGW Duisburg (SRN)
Landsratamt Wundseidel (SRN)
Stadtamt Heubach (SRN)
Gallery of Carlsbad (USA)
Commune Varberg (Švédsko)

a řada soukromých sbírek v tuzemsku i v zahraničí

Samostatné výstavy – od roku 1976, kdy poprvé vystavoval,
uskutečnil osmdesát osm samostatných výstav, například:


2000 Plzeň, Galerie Západočeské univerzity v Plzni, „Od kresby k malbě“
2001 Wendlingen am Neckar (SRN), Galerie der Stadt (s V. Balšánem)
Baden – Baden (SRN), Galerie Altes Dampfbad (s V. Balšánem)
Praha, Národní muzeum „Světlo pro Prahu“ (s M. Páralem)
2002 Bratislava (SR), Národné muzeum „Světlo III“ (s M. Páralem)
Karlovy Vary, Galerie umění „Fragmenty malby“
2004 Varberg (S), University Campus (s V. Balšánem a V. Divišovou)
Český Krumlov, Zámecká máselnice „Právo na krajinu“
2005 Jindřichův Hradec, Galerie Špejchar „Právo na krajinu“
Nové Město na Moravě, Horácká galerie „Fragmenty kresby“
2006 Selb, Galerie Goller „Stereotypy, struktury, fragmenty“
Praha, Chodovská tvrz, „Pocta otckovi“ (s M. Páralem)
2008 Herrnburg (SRN), Galerie Altes Zollhaus, (s J. Jastramem)
Hannover (SRN), Galerie Lortzing Art, „Weniger ist mehr“
Praha, Viola, „fragmenty“
Benešov, Muzeum umění a designu, „Stereotypy přírody“
Planá, Galerie ve věži, „3 x Jan Samec“ ( s J. Samcem st. a ml.)
2009 Bechyně, Alšova jihočeská galerie, „Malba“
Chodov, Galerie u Vavřince, „Co by tomu řekl Jiří?“
2010 Františkovy Lázně, Galerie Brömse, „Nejen malba“
Schirnding (SRN), Künstlerhaus, „Nicht nur Blau“
Pasov (SRN), Hellge Klinik, „Malerei“
Společné výstavy - výběr od roku 2007:
2007 Písek, Galerie ERWÉ, „Outside / Inside“
Quimperlé (Francie), Klášter, „Z jednoho břehu na druhý“
Ebensfeld (SRN), Bezirksklinikum Obermain, „Connection“
Soproň (Maďarsko), Pannonia Galéria, „Connection“
Hannover (SRN), Podbipark, „Kunst ist käuflich“
Rotterdamm, Schiedam (NL), Galerie Kunstwinkel
Arad (Rumunsko), Arad biennale, „Meeting point“
Pécz (Maďarsko), Arad biennale, „Meeting point“
Karlovy Vary, Galerie umění, „Trialog“
Praha, Waldesovo muzeum, „Rande 52“
2008 Galerie města Plzně, „Meeting point“ Arad biennale
Karlovy Vary, Městská galerie, „Karlovarští výtvarníci“
Plzeň, Galerie města Plzně, „Vary(i)ace“
Plzeň, Západočeské muzeum, „Karel Klostermann“
Karlovy Vary, Galerie umění, „Vary(i)ace“
Pasov (SRN), Kulturmodell, „Intersalon AJV 2008“
Praha, Galerie Atrium, „Deset let symposia Labe-Elbe“
Praha, Novoměstská radnice, „Nové sdružení pražských malířů“
2009 Praha, Chvalská tvrz, „Rande 55“, NS PM
Thurnau (SRN), Museum, Schlosshof, „Connection IV“
Kulmbach (SRN), Altes Dampfbad, KUA
Pasov (SRN), Diecézní muzeum, „Jan Nepomuk Neumann“
Brno, Galerie Lužánky, Týn ´87 „Evergreen“
Plzeň, Galerie města Plzně, „M. Salcman a jeho škola“
Wurzbach (SRN), Heinrichshütte, „Zeitzeichen“
2010 Selb (SRN), Rosenthaltheater, „Staří nebo mladí?“
Praha, Novoměstská radnice, „La Strada“
Selb (SRN), Massemühle Factory In, „Hommage á A.S. K.K.“
Klenová, Galerie Klatovy / Klenová, „La Strada“
Písek, Prácheňské muzeum, „La Strada“
Ostrov, Letohrádek, „Vary(i)ace, Kresba 1“
Arzberg (SRN), Gerätemuseum, „Oberfrankische Malertage“


Přílohy