Jan Smejkal - Splice of Life

 

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov
22. dubna. - 22. května 2013

Jako jednu z klíčových charakteristik umění Jana Smejkala vnímáme jeho kresby. Jsou základem jeho umělecké komunikace, ze které se další části díla logicky odvíjí. Jsou jimi  především kresby formátu pohlednic vznikajících od začátku 80. let. V těchto kresbách Jan Smejkal bezprostředně zachycuje okamžité dojmy a podněty z vnějšího světa. Tím že vznikají prakticky každodenně mají i funkci deníku.

Kresby přebírají  dvojitou úlohu v díle Jana Smejkala: jsou jak zdrojem motivů  pro obrazy tak i svébytným plastickým dílem. Zde se prostorově  zviditelňuje následnost okamžiků, plynulé vrstvení  do plastického tvaru má tak i asociativní  spojitost k postupnému vrstvení malířských ploch v obraze.

Obrazy z posledních let jsou redukovány na dvě viditelné vrstvy malby. Na monochromní  plochu skrývající  předchozí  malířské akce a v  kontrastní barvě  namalovanou strukturu textu. Texty jsou sestaveny multijazykově, divák putuje zrakem po erátických cestách obrazu, objevuje jak známé tak i frapantní konstelace. Obrazy nejsou sice odrazem určité situace na konkrétním místě, jsou ale zdánlivými místopisy nacházejícími se ve světě  umění.

 

 

Pro tvorbu Jana Smejkala, která se dá charakterizovat jako kontextuální, je zásadní zkušenost pozorování, zaznamenávání a proces. Autorovi nejde o vyjádření emocí či závažného sdělení, spíš zkoumá možnosti umělecké činnosti jako takové a také fakt, do jaké míry může jemu i divákům zprostředkovávat něco z obecnějších otázek. V průběhu takového výzkumu si stanovuje určitá pravidla, nejsou však žádným jednoznačně daným a naplňovaným konceptem. Celoživotní autorova umělecká dráha  parafrázuje Calvinovu prózu Život návod k použití. Svět a život jako pohyb v něm je kontext, kterému jsme do určité míry schopni nějak porozumět a reflektovat tak sami sebe. Každé umělecké dílo (počin) je podle Jana Smejkala reakcí na něco - ať už na bezprostřední události a věci v nejbližším okolí, tak zprostředkované zprávy. Pozorování, poznávání, zvědavost a zapisování jsou první fází jeho tvorby. V průběhu času si odjakživa zapisuje poznámky a kresby na jednoduché kartičky, bez kterých prakticky nevychází ven. Existence a permanentní tvorba, cesta odněkud někam a zase zpět, stejně jako kresba symbolizují počátek a konec v jediném bodě. Pro autora není důležitá forma samotná, ani konkrétní umělecký výstup (artefakt pro galerijní prostor), ale spíš jeho proces a příběh. Složitý a dlouhodobý proces tvorby dokumentují také například prostorové krychle, z nichž se dají vytvářet objekty, mohou sloužit k sezení a podobně, ale původně byly součástí jedné popsané plochy - nyní jsou nápisy nečitelné, atomizované: řeč, jejíž smysl se vytratil. Proces tvorby Jana Smejkala se dá popsat jako paralela mnoha dalších procesů lidské činnosti a jejích důsledků, jako nekonečné možnosti okouzleného pozorovatele, reflexe velkého, stále proměnlivého obrazu, jehož jsme všichni součástí. Proto je potřeba vnímat Smejkalovu práci nikoli jako sofistikované „umělecké" výstupy, ale jako překvapivé záznamy tekuté skutečnosti.

 

 

Jan Smejkal, narozen 1948 v Berouně

1967-1968 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, atelier Františka Muziky

1968 - 1974 Staatliche Hochschule für bildende Künste Städelschule

ve Frankfurtu nad Mohanem

žije a pracuje v Berlíně

 


Samostatné výstavy, společné výstavy:

1974 Kunstsammlungen Ludwigshafen, Německo

1978 Frankfurter Kunstverein / Galerie vor Ort, Hamburk, Německo

1979, 1994, 1999 Galerie orez mobiel, Den Haag, Holandsko

1981 Kunstcentrum Badhuis, Gorinchem, Museum Fodor, Amsterdam /

Museum Schidam, Holandsko

1982, 1986 Galerie Stampa, Basilej, Švýcarsko

1983 Galerie Schoof, Frankfurt nad Mohanem

1984 Kunstverein München und Kampnagelfabrik Hamburk

1989, 1992, 1996, 2001, 2003 Galerie Art Affairs, Amsterdam

1990 Galerie Klaus Werth, Frankfurt nad Mohanem

1992 Galerie Paul Sties, Frankfurt nad Mohanem

1993 Městská galerie, Karlovy Vary /

Yoleri Kunstsammlung, Frankfurt nad Mohanem

1995 Dům umění, Brno / Galerie Václava Špály, Praha

1997, 1999, 2003, 2004, 2012 Galerie Kai Hilgemann, Berlín

1998, 2001 Remba Gallery, West Hollywood ,USA

2000 Výstavní sín Sokolská 26, Ostrava

2002, 2007, 2008, 2010, 2012 Bleibtreu Galerie, Berlín

2003 Jüdisches Museum, Berlín / Hessisches Landesmuseum, Darmstadt

2004 Künstlerbücher, Neues Museum, Norimberk

2005 Sammlung Reinking, Halle 14, Baumwollspinnerei, Lipsko /

Symposion Gorinchem, Holandsko

2006 Das Museum im Kulturspeicher, Würzburg

2007 Vonderbank Galleries, Berlín / Via art Gallery, Praha /

         Sammlung Rik Reinking, Dům umění, Brno

2008 LuminousDark,China Art Project, Berlín / Sydney / Londýn /

         absence v záznamu, Galerie Václava Špály, Praha

2011 Dům umění, České Budějovice

 


Přílohy