イージースライド 人気色

Jan Smejkal v Sokolově

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského - koncertní a výstavní síň
22. dubna. – 22. května 2013

 Pro tvorbu Jana Smejkala, která se dá charakterizovat jako kontextuální, je zásadní zkušenost pozorování, zaznamenávání a proces. Autorovi nejde o vyjádření emocí či závažného sdělení, spíš zkoumá možnosti umělecké činnosti jako takové a také fakt, do jaké míry může jemu i divákům zprostředkovávat něco z obecnějších otázek. V průběhu takového výzkumu si stanovuje určitá pravidla, nejsou však žádným jednoznačně daným a naplňovaným konceptem. Celoživotní autorova umělecká dráha  parafrázuje Calvinovu prózu Život návod k použití. Svět a život jako pohyb v něm je kontext, kterému jsme do určité míry schopni nějak porozumět a reflektovat tak sami sebe. Každé umělecké dílo (počin) je podle Jana Smejkala reakcí na něco - ať už na bezprostřední události a věci v nejbližším okolí, tak zprostředkované zprávy. Pozorování, poznávání, zvědavost a zapisování jsou první fází jeho tvorby. V průběhu času si odjakživa zapisuje poznámky a kresby na jednoduché kartičky, bez kterých prakticky nevychází ven. Existence a permanentní tvorba, cesta odněkud někam a zase zpět, stejně jako kresba symbolizují počátek a konec v jediném bodě. Pro autora není důležitá forma samotná, ani konkrétní umělecký výstup (artefakt pro galerijní prostor), ale spíš jeho proces a příběh. Složitý a dlouhodobý proces tvorby dokumentují také například prostorové krychle, z nichž se dají vytvářet objekty, mohou sloužit k sezení a podobně, ale původně byly součástí jedné popsané plochy - nyní jsou nápisy nečitelné, atomizované: řeč, jejíž smysl se vytratil. Proces tvorby Jana Smejkala se dá popsat jako paralela mnoha dalších procesů lidské činnosti a jejích důsledků, jako nekonečné možnosti okouzleného pozorovatele, reflexe velkého, stále proměnlivého obrazu, jehož jsme všichni součástí. Proto je potřeba vnímat Smejkalovu práci nikoli jako sofistikované „umělecké" výstupy, ale jako překvapivé záznamy tekuté skutečnosti.

 


Přílohy