Libor Veselý - Trestání Marsya

5. říjen – 12. listopad 2009
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov


Figurativní malba Libora Veselého vychází z jeho školení u prof. Jiřího Načeradského na brněnské Fakultě výtvarných umění VUT. Veselý rád často využívá velké formáty pláten, na něž maluje především olejovými barvami. Náměty jeho děl pocházejí buďto z fotografických a malířských předloh, nebo z jeho života. Je vášnivým snowboardistou a instruktorem, takže se v jeho obrazech často objevuje téma tohoto zimního sportu. Veselý ovšem používá figurální námět spíše jako záminku k rozehrání monumentální barevné kompozice, v níž se stále více projevuje gestičnost malby. Gestický přístup a znejasňování kontur mohou námět posouvat do obecnější roviny, čímž se autor vyhýbá bezobsažné popisnosti, která tak často u figurativního malířství hrozí.

Veselý také již několikrát na výstavách představil velkoformátové malby jako diptychy a triptychy. Významný je v tomto směru triptych variací na jediný Tizianův obraz v českých sbírkách, Apollo a Marsyas z bývalé kroměřížské arcibiskupské obrazárny. Autor vzdává svým variantním triptychem hold monumentální Tizianově kompozici, přičemž v jednotlivých stupních stále více rozvolňuje vazbu mezi zobrazenými figurami a zjednodušuje barevnost díla.

Diptych Zima II je jednou z variací na téma zimních sportů a prostředí zimní krajiny a jejích sezónních obyvatel. Částečně také v návaznosti na malbu 60. let 20. století se na obraze objevuje silný nános barev s výraznými reliéfními strukturami, které posilují dojem pohybu sportovce i nebezpečí hrozící vánice či laviny.

Z textu Hynka Látala


Právě rychlost změny a  tempo nasazení a  posedlosti novým tématem je pro mne specifickou a důležitou kvalitou. Spojení reálného a odraženého je téma známé a využívané. Veselý však pokračuje svou cestou dál - a to nejen volbou brněnských či pražských podkladových reálií, přinášejících vzrušující rámec k zamyšlení nad míšením reálného a nereálného, kdy  konfrontace obou nedokonalých světů před a za zrcadlem otevírá momenty spojení a záhadnosti a současně nechává působit vliv panující konzumní triviality, kterou nenápadně ironizuje.  Zásadním překvapením je změna vlastního zpracování. Vědomě rezignuje na výhodné hyperrealistické provedení, které se u tématu nabízí  a jde cestou dalšího tlumení barevnosti ve prospěch viditelné cesty ke vzrůstající abstrakci. I když u odrazu a odlesku  velkou roli hrají posuny a změny úhlů, práce se světlem, vlastní i odraženou jemnější barevností, vytváří   dva  souběžné  soubory, kdy u prvního  realizuje  takřka  monochromní  podání. Získané zjednodušení  přináší prostor pro novou  zajímavou hodnotu v jemné počínající abstrakci  spoléhající na sílu námětu a kvalitu provedení. Používaná barevnost dodává  paradoxně dílům neočekávanou náladu a určitou zvláštní novou hloubku, budící v divákovi nutnou míru spolupráce. Prolnutí několika rovin v monotónní barevnosti stírá rozdíly mezi odraženým a existujícím v prvním plánu, mizí hranice a vzniká zcela zvláštní element, násobící ve svérázných plochách zážitek pozorujícího.  

Z textu Josefa Vomáčky

Libor Veselý
CV
Narozen  28. 9. 1977 v Brně, kde žije a pracuje.

Studium:
2000 - 2003 Akademie výtvarných umění, Praha (prof. Jiří Sopko)
1999 - Ecole Superieure des Beaux-Arts, Lorient, Francie
1995 – 2000 Fakulta výtvarných umění, Brno (prof. Jiří Načeradský)

Samostatné výstavy:
2008 -    Dům Pánů z Kunštátu, Brno, kurátor Pavel Baďura, výstava cyklu parafrází na slavné Tizianovo plátno Apollo a Marsyas
2005 -    Hilton hotel, Cybex, Praha, kurátor Sandra Poldauff, dlouhodobá expozice velkoformátových obrazů
2005 -    Husa na provázku, Brno, kurátor Pavel Baďura
2005 -    Galerie Artkontakt, Brno, „LIB-TECH“, kurátor Kateřina Tučková, výstava z cyklu Reflexe
2005 -    Mánes, Praha, „Fashionpoint“, výstava u příležitosti každoroční největší tuzemské módní přehlídky v horních prostorách Mánesa
2004 -    Galerie U kamene, Cheb, kurátor Josef Vomáčka
2002 -    Roxy, Praha

Skupinové výstavy:
2007 -    Galerie NoD ROXY, Praha, „Return of the art dead“,  kurátor Petrit Hoxha, malba na strop do interiéru     prostoru Nod, spolu s Janem Fišerem
2006 -    Mozarthaus, Vídeň, kurátor Hynek Látal
2006 -    IV. Zlínský salon mladých, druhé místo na prestižní přehlídce tvůrců do 30ti let
2004 -    Galerie Brno, Brno, kurátor Ilona Víchová, Výstava  „Růžové pole mizí“, společná výstava tří generačních     souputníků, žáků ateliéru prof. Načeradského
2002 -    Veletržní palác, Praha, výstava absolventů AVU
1999 -    Lorient, Francie, společná výstava studentů Ecole Superieure des Beaux-Arts
1999 -    Galerie Sýpka, Vlkov u Tišnova