Lukáš Machalický, Jan Pfeiffer - Tudy jinudy, přímo proti tobě

2. - 28. listopad 2010
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov

 

Jan Pfeiffer (* 1984 v Praze)
studuje od roku 2005 pražskou Akademii výtvarných umění (Jiří Příhoda, Zbigniew Libera). Pracuje s různými médii, důležité je pro něj především pozorování a výzkum. Zajímá ho otázkaindividuálního prostoru v rámci urbanistických struktur, prozkoumává vlivy totalitních a post-totalitních systémů na každodenní život. Letos absolvovalsemestrální stáž na Cooper Union v New Yorku. V roce 2009 získal Essl Award. Samostatně vystavoval v Galerii Vernon v Praze 2008), Galerii mladých v Brně, Open Gallery v Bratislavě a v GHMP v Praze (vše 2010). Zúčastnil se výstav Nový český kubismus (GHMP, Praha, 2008), ESSL AWARD CEE 2009 Winners (Essl Museum, Klosterneuburg, AT, 2009), re-do-re-think-replay (České centrum, New York, USA, 2010), Bienále mladého umění Zvon (GHMP, Praha, 2010). Je kurátorem Galerie Pavilon, žije a pracuje v Praze. Více na www.janpfeiffer.info a www.galeriepavilon.cz

 

Lukáš Machalický (* 1984 v Praze)
je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (2003-2009). V roce 2004-2005 absolvoval interní stáž  ateliéru architektury, v roce 2008 zahraniční stáž na Universität der Künste Berlin. Tvorba Lukáše Machalického e dotýká společenské paměti uvnitř reálného prostředí, s nímž je spojena. Během posledních dvou let se stále více soustředí na vztah textu, jakožto znaku určitého postoje, a na jeho vizuální transformaci do prostorového útvaru,
nejčastěji instalace. Machalický se zúčastnil výstav Prague Biennale 3 (Karlín Hall, Praha, 2007), The Armory Show Pier 94, New York, 2010) nebo re-do-re-think-re-play (České centrum, New York, USA, 2010). Ze samostatných výstav potom Sebrané spisy (galerie Vernon Projekt, Praha, 2010) či Soukromá vzdálenost (galerie Meetfactory, Praha, 2009) spolu s Janem Pfeifferem. Od roku 2008 jsou jeho práce zastoupeny v několika zahraničních sbírkách. Spolu s Robertem Šalandou se podílí na přípravě kurátorské koncepce galerie Kollinger (Praha). Žije a pracuje v Praze. Více na www.lukasmachalicky.com a www.kollinger.info