Michal Cimala - Cityscope

 

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov
7. - 30. září 2009


Michal Cimala září na mladém výtvarném nebi v neposlední řadě  díky poměrně zajímavě rozvíjené široké škále jím používaných výrazových prostředků. Je báječně zabydlen v řadě  oblastí, kde se mu daří a vůčihledně líbí. K designu a šperkařství odkazují jím vytvářené zábavné a přitom funkční hudební nástroje, ke sprejerskému okouzlení způsob používání typických technologií. Zajímavé jsou jeho interiéry, světelné objekty i celá spolupráce s kolektivem autorů okolo vysočanské Trafačky (kde spolu s Honzou Kalábem, Jakubem Neprašem, Romanem Týcem a Martinem Káňou vznikla zajímavá neoficiální tvůrčí dílna). Překračování žánrů potvrdil i v mistrovsky pojatém vizuálním ztvárnění nové verze programu  Laterny Magiky pro výstavu Bruselský sen.

Michal Cimala se narodil v roce 1975, studoval v letech 1994 - 2000 na  Vysoké škola uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru K. V. Nováka, předtím , v letech 1989 - 1993, na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově (obor návrh šperku). Zjevně mu také prospěly jeho  studijní pobyty v Miláně, Berlíně a San Franciscu (Granada, 2007, Carrara, 2001, City College, San Francisco 1999, Universität der Künste, Berlin, prof. D. Evison 1997, Instituto Europeo di Design, Milan). V současnosti je, mimo vlastní tvorby, asistentem v ateliéru Jaroslava Róny na Akademii výtvarných umění v Praze.  

Z jeho tvorby rádi připomínáme světelné objekty (2004 - Manta, Fountain, Institut Francais, Neona, 2005 - Helicopter  či 2006 -Cell). Velkou popularitu mu získaly vtipné a kouzelné hudební nástroje (Berlinino) či zajímavé interiéry (2001, butik Myrnix tyrnyx v Praze, 2002, Hip-hop klub v Karlových  Lázních nebo Diskotéka v Karlových Varech, 2003).
Významná byla i jeho účast na takřka kultovních skupinových výstavách - 2008 - Trafo ...of Art, Trafačka Praha, Tina B festival, Praha, Aeronále,  letiště Praha, 2007 -  AVU 18, Veletržní palác, Praha, Dům u zlatého prstenu, Praha, 5 + KK Trafo galerie, Praha, 2006 - Imprese, Galerie Rudolfinum, Praha, 2005 - Socha a objekt, Bratislava, 2003 - 281m , Galerie Václava Špály,Praha, 2003 - Sculpture Grande, Gallery Art Factory, Praha, 2000 - Exodus gallery, Praha, 1999 - Thamen a Busch gallery, Berlin,  Kunst am bau,Berlin a 1997 - Millenium gallery, Tallin. Také jeho vlastní výstavy představovaly vždy další nový pohled na jeho tvorbu - 2004, Neona, Nábřeží galerie v Praze, 2005, Nábřeží galerie v Praze, 2006, Galerie Via Art nebo výstava v galerii Trafo s P. Tichonem (rok 2007) a současná - 2009 Tuzemský export, Nová síň, Ostrava-Poruba.

Při charakterizování jeho práce i tvůrčích postupů jde vždy hovořit o jasném, ale kritickém souznění s dobou, přičemž jako u málokterého tvůrce jeho generace je nutno ocenit jeho   technickou dovednost, která se citelně promítá vlastně do všech Cimalou využívaných oblastí výtvarné tvorby. Tvrdá analýza, již zmíněná kritičnost a i ironie a nadsázka jsou samozřejmě stavebními kameny u street artu či náznaků jeho vlastní varianty Nové citlivosti (šedesátá léta). Aby jeho díla potvrdila svoji pravdomluvnost, musí obsahovat určitou dávku skepse, rozčarování. To vše, s potřebnou  dávkou představivosti a zvládnutí svérázných futuristických vizí, obdarovává Cimalova díla ojedinělou osobitostí. Pro mnohé se tak Michal Cimala stal jednou z nejvýraznějších osobností mladé tvůrčí scény.
Na nové sokolovské výstavě uvidíme zajímavou reprízu jeho helikoptéry s originální malbou, pracující se světlem a využívající  zajímavý a náročný prostor kostela sv. Antonína Paduánského.

Ještě připojuji dva osobité komentáře Michala Cimaly ke dvěma jeho dílům:

Berlinino
„ Hudební nástroj je zjednodušenou verzí baskytary, v tomto případě mi šlo o to vytvořit neobvyklý design, který odkazuje k tomu, jak by mohl vypadat současný nástroj pro neobvyklého muzikanta nebo performera."

Kamery
„ Obraz volně odkazuje k románu 1984 George Orwela. Vše je sledováno, všichni jsou sledováni a sledují jiné. Paranoidní dohled na dnešní živé město."  

JoVo


Michal Cimala patří k nejmladší generaci. Narodil se v roce 1975, studoval na VŠUP v Praze a absolvoval studijní pobyty v Miláně, Berlíně a San Franciscu. Každý z nich mu dal něco jiného. V Itálii se seznámil s designérskými provozy a navíc ho okouzlila tamní příroda, horské hřebeny a nádherná jezera severu země.  V Americe se učil anglicky a sledoval život velkoměsta, v Německu studoval na Univerzitě.  Jeho tvorba je už dnes dost rozsáhlá a zasahuje do různých oblastí, které se vzájemně ovlivňují a obohacují. Věnuje se objektům, malbě, šperku, interiérovému designu, videu a také hudbě. Nyní je asistentem v ateliéru Jaroslava Róny na Akademii výtvarných umění v Praze.  Jeho projev je svými přesahy v souznění s dobou. Šťastně se v něm spojuje představivost s technickou dovedností. Promítá se do něj ovládnutí malby, kresby a další klasických i netradičních postupů.     
          Zajímavé jsou hudební nástroje, které jsou jednak esteticky působivé a jednak plně funkční, autor na ně sám hraje. Jsou elegantní i nápadité, navazují na meziválečnou avantgardu (Moore, Hepworth, Arp). Přitom se však stávají autentickou výpovědí o dnešku právě svým překračováním hranic různých tvůrčích oborů. Zrcadlí se v nich nadsázka a ironie, s níž autor pohlíží na současný svět. V portrétních a figurálních sochách projevuje schopnost realistického ztvárnění. Výraznější a charakterističtější jsou abstraktní objekty, které mají, stejně jako hudební nástroje, jednoduché a přitom až futuristické tvary. Proniká do nich  určitá míra skepse, s níž Cimala reaguje na absurdní vývoj civilizace, v němž vítězí „pragmatismus" nad zdravým rozumem. Až fantasmagoricky působící stroje, naznačující obavy z budoucnosti. Jde tu o podivné, nepříliš povzbudivé vize, které se v jiné podobě objevují i v díle některých dalších výtvarníků nebo ve filmech a videoklipech. Někdy se v nich odráží nepřirozená snaha některých vědců o znásilnění přírody, které může mít dnes těžko odhadnutelné následky.
Z textu Jiřího Machalického


CV - Michal Cimala

Havířov, 1975
Michal Cimala je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Jeho tvorba svým rozsahem zahrnuje designové předměty, objekty instalace i malbu. Ve všech polohách se projevuje Cimalův talent pro jednoznačnou a působící estetiku technického rázu. Objekty, které často vznikají z různě nasbíraného a odpadového plastu, vzbuzují postupným zpracováním dojem sofistikované high tech. Navíc jde o krásné funkční předměty připomínající hudební nástroje. V malbě Cimala používá techniku sprejování , odkazující ke kořenům českého street artu, ale použitím šablon a pravidelných struktur se vrací také k estetice nové citlivosti 60. let minulého století. V současné době působí v multifunkčním prostoru ateliérů a galerie Trafačka v Praze , kde tvoří a vystavuje spolu s Honzou Kalábem, Jakubem Neprašem, Romanem Týcem a Martinem Káňou. Otevřená velkokapacitní hala slouží jako ateliér pro aktivní kreativce a zároveň jako výstavní prostor pro současné umění. Trafačka nabízí zázemí pro tvorbu prostorově náročných objektů, soch, obrazů, hudebních, filmových, divadelních či jiných projektů a jejich zpřístupnění veřejnosti. Je to důležité místo otevřené komunikace a diskuse mezi českým i zahraničním výtvarným světem. Absolvoval stipendia v Miláně, Berlíně, San Francisku a Španělsku. Vystupuje s industriální kapelou Roxor.

Vzdělání / práce
2006 - dosud: asistent v ateliéru sochařství na Akademii výtvarných umění, vedoucí pedagog Jaroslav Róna

1994 - 2000, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (ateliér K. V. Nováka, ateliér kov a šperk)

1989 - 1993, Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově (obor návrh šperku)
Stipendia:

2008 Granada 2007, Carrara,
2001, City College, San Francisco 1999, Universität der Künste, Berlin, prof. D. Evison 1997, Instituto Europeo di Design, Milan
Realizace :
Světelné objekty
2004- Manta, Foutain, Institut Francaise, Neona
2005- Helicopter
2006- Cell

Hudební nástroje
Berlinino
Realizace interiérů
2001, butik Myrnix tyrnyx v Praze
2002, Hip-hop klub v Karlových Lázních
2003, Diskotéka v Karlových Varech

Show

LATERNA MAGIKA: CODE 58.08/COCTAIL 008
Multimediální inscenace věnovaná 50. výročí Světové výstavy Expo 58 a založení Laterny magiky. Autoři se v ní vracejí k některým principům prvního představení uvedeného v Bruselu a snaží se je nahlédnout očima dnešních mladých tvůrců. CODE 58.08 je nejen odkazem na minulost, ale i svébytným multimediálním představením,které v sobě propojuje tanec, výtvarné umění, film a hudbu. Námět a scénář: Michal Cimala, Václav Janeček; režie: Michal Cimala

FATAMORGANA FASHION SHOW
Módní přehlídka návrháře Jakuba Polanky a choreografky Olo Dressing v bruselském stylu.

Samostatné výstavy
2009  Tuzemský export, Nová síň, Ostrava-Poruba
2007  Galerie Trafo s P.Tichonem
2006  Galerie Via Art, Praha
2005  Nábřeží galerie v Praze
2004  Neona, Nábřeží galerie v Praze

S k u p i n o v é   v ý s t a v y
2008 Trafo ...of Art, Trafačka Praha
2008 Tina B festival, Praha
2008 Aeronále, letiště Praha
2007 AVU 18, Veletržní palác, Praha
2007 Dům u zlatého prstenu, Praha
2007 5 + KK Trafo galerie, Praha
2006 Imprese, Galerie Rudolfinum, Praha
2005 Socha a objekt, Bratislava
2003 281 m , Galerie Václava Špály,Praha
2003 Sculpture Grande, Gallery Art Factory, Praha
2000 Exodus gallery, Praha
1999 Thamen a Busch gallery, Berlin
1999 Kunst am bau,Berlin
1997 Millenium gallery, Tallin
    
Žije a  pracuje v Praze.