Migranti

MIGRATION TO EUROPE - Can it work for development?

Vynecháme-li, hlavně v Praze, turisty, tak vyjma Ukrajinců a Vietnamců nejsme příliš migrací, respektive lépe imigrací zasaženi. Asi hlavně proto, že naše životní úroveň je více než třikrát nižší než v zemích, kterých se tento jev (dnes už problém) týká a které jej začínají, možná kostrbatě, možná bezcílně, řešit. Celá řada okolních evropských zemí se však v posledních dvaceti letech setkala s momentem, který se výrazně na jejich životě i tváři podepsal - jsou to buď země, kam hlavní proud migrantů směřuje (Francie, Německo, Anglie) anebo ty, kde vzniká (Balkán, Turecko, severní Afrika, nově země asijské). Mezinárodní studentská výstava, která navazuje na sounáležící podobné projekty a výstavy, již realizované na řadě míst pod tématy Evropská identita, Evropa bez bariér a podobně otvírá pohled na názor těch nejmladších, velmi často přímo zúčastněných Evropanů, a předpokládám, mnohokrát i snad bezprostředních účastníků  tohoto často bolestivého procesu.

Předem musím nerad potvrdit, že k podobným akcím, možná díky zkušenosti z nedávného minula, nemám důvěru. Nevěřím tomu, že taková věc jde kvalitně zorganizovat, technicky podchytit, dodržet jakousi minimální úroveň, v tomto případě výtvarnou kvalitu. Navíc pod podobnými či shodnými pojmy cítí různí tvůrci a různé národy zcela odlišné významy. Patrně však, díky silným jménům a osobnostem, které zejména z české strany projektu věnovaly nadmíru energie (Jiřina Dienstbierová, Karel Míšek, Štěpán Fülle etc.), jsem mohl svoji původní předpojatost změnit.

Na společných formátech tak můžeme vidět v pražském DOXu opravdu zajímavou přehlídku kukltivovaných prací 218 studentů z  vysokých výtvarných škol z  Bulharska, Černé Hory, České republiky, Itálie, Francie, Makedonie, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Srbska a Velké Británie, kteří se výjimečně zrale a navíc velmi současným výtvarným jazykem k tématu vyjadřují. Jev, který v naší zemi není příliš diskutován ani prožíván, je účastníky zpracováván navíc formou plakátu odpovídající, v naprosté většině střídmě a distinguovaně.

Práce s detailem, symbolem, barvou a písmem je překvapující a v oněch stovkách prací po chvíli váhání začneme nalézat opravdu zajímavá díla. Překvapující je , že tři z pěti prvních cen této soutěže si odnášejí právě autoři od nás,a to z jedné školy, ze Zlína.. Navíc návštěvník bude opravdu obohacen, protože kromě očekávaných stereotypů zde najde i práce, se kterými vlastně nepočítal a které ho překvapí.

Závěrem soubor oceněných:

1. místo: Alice Briot, Autograf Formations Paris, Francie
2. místo: Monika Košťálová, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Česká republika
3. místo: Martin Málek, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Česká republika
4. místo: Jana Súkeníková, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Česká republika
5. místo: Aude Faure, ESAG Penninghen Paris, Francie


Reprodukce děl se svolením Rady pro mezinárodní vztahy

DOX,Centrum současného umění


Přílohy