Milan Houser - Poltergeist

Klášterní kostel Sv. Antonína Paduánského, Sokolov
6. - 30. duben 2009

Vývoj a dosavadní směřování díla Milana Housera ( www.milanhouser.com) (*1971) - to vše mi připadá jako velmi otevřené a přitom i silně kompaktní. Dílo je totiž bytostně malířské i tam, kde se jedná o trojrozměrné artefakty nebo instalace, neboť i zde nechává autor působit barvu a tvar „o sobě", jen v závislosti na prostředí a čase. Odvažuji se tvrdit, že v důsledku prosazování „nedotyku" a „odosobnění" jsou jeho instalace či sochy ještě víc radikální než stříkané obrazy.       
Pavel Netopil

POHYBLIVÁ TKÁŇ PRŮZRAČNOSTI

 Průhledné, samy o sobě téměř neviditelné objekty Milana Housera, mají smysl pouze tehdy, setkávají-li se v prostoru s prostorem. Protože to, co umělec vystavuje, není nic jiného než právě tato událost setkání, které jsme (měli bychom být, nechceme-li se s ní minout) aktivními svědky. Ona událost, kterou Milan Houser svými průzračnými objekty podněcuje, je ostatně docela jednoduchá: nic víc než vyvstávání, proměňování  a mizení, vystupování nepřítomného do přítomnosti a navracení přítomného do nepřítomnosti. Jenže, jak svými objekty umělec před našima očima průkazně demonstruje, vlastně není nic jiného než prostor sám. Prostor jakožto prožívaný je živý, a proto i všechny tvary v něm jsou v neustálém pohybu; nikoli v pohybu odněkud někam, ale jsou v pohybu samy v sobě. Jen zdánlivě tedy Houserovy objekty něco deformují, a pokud se nám to přesto zdá, pak deformace v tomto případě znamená něco zcela jiného: tvary se v přítomnosti téměř neviditelné krychle, koule či plochy nijak nepokřivují, neztrácejí svou formu, ale jsou navráceny svému pohybu, v němž před našima očima oscilují mezi přítomností a nepřítomností, a proto se v každém okamžiku ukazují ne jako jiné, nýbrž jinak. Nikdy nezmizí docela a nikdy nejsou bezezbytku uchopitelné. Obraz, který pak máme před očima, je sám děj: odrazy, zahýbání a přehýbání, stíny, světlo nehmotné i nějak zhmotněné - nic z toho, co vidíme, není zrakový klam či iluze, nýbrž to celé a to všechno je sám prostor, v němž žijeme, aniž o tom víme. V objektech, které nám  umělec postavil do cesty, se sice můžeme i vidět, ale současně cítíme, že se neprohlížíme v zrcadle, že naopak prostor sám, je nějak zrcadlem, v němž se můžeme setkávat s věcmi a se sebou samými.
 

Je otázka, co vlastně Milan Houser tvoří. Možná to nejsou ani sochy, ani objekty.. Možná, že to, co zasazuje do našeho světa, jsou samy orgány vnímání prostoru, které nám chybí. Díky nim teď můžeme vnímat prostor jako živý pohyb, který vychází ze sebe ven a do sebe se vrací, takže nikdy není ani prázdný, ani plný, nýbrž živý. Cítíme prostor, protože už pro něj máme smysl.

Miroslav Petříček


CV
Vyškov, 12. 12. 1971

Studia
(1993-2000)
Akademie výtvarných umění, Praha
Ateliér monumentální tvorby, škola prof. Aleše Veselého 1992-1993
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 1985-1989
Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně
-
Stáže a sympózia
Art Symposium Mikulov (2007)
Centre Européen d'Actions Artistiques Contemporaines, Strasbourg, Francie
(1998)
Kagoshima, Japonsko
-
Ocenění
Stipendium Pollock-Krasner Foundation (2005)
Cena rektora AVU (2000)
Stipendista nadace Jany a Milana Jelínkových
-
Zastoupení ve sbírkách
Sbírka moderního umění Národní galerie v Praze, GJK v Trnave, Muzeum města Brna,
Soukromé sbírky ČR, Německo, Itálie, Japonsko, USA

Žije a  pracuje v Brně.


Samostatné výstavy:
(2009)
Leskymoidy. Galerie Kabinett. Zlin
(2008)
Šestý prostor. Liberec
Litky. Galerie u Dobrého pastýře. BKC, Brno    
(2006)
Vanitas. Dům umění města Brna, Galerie G99        
Vanitas. Galerie kritiků v Paláci Adria, Praha    
Time in Fluidity.  Výstavní síň Sokolská 26,  Ostrava
V perleti. GJK v Trnavě. Trnava
(2005)
Odrazy obrazy. Výstavní síň Mánes. Praha
air tech. Galerie ad - astra, Kuřim
(2003)
Bootstrap. Galerie Ars, Brno
Revers. Atrium Pražákova paláce, Moravská galerie v Brně
(2002)
Bez názvu. Prostor pro jedno dílo, Pražákův palác Moravské galerie v Brně

Skupinové výstavy:
(2008)
V. Nový zlínský salon. Zlín
Aeronale 2008, Praha
Resident Artist. Strasbourg
(2007)
Prostor pro intuici. Galerie hlavního města Prahy
The Collectors: Live re-edit. Dům umění města Brna              
Forma následuje...risk. SNG, Bratislava    
Forma následuje...risk. Futura, Praha
(2006)
Βilance. Dům umění v Opavě
Spřízněni. Veletržní palác, Národní galerie v Praze                    
Tina B. Praha
Sovereign European Art Prize. Londýn
(2005-6)
Les, Galerie města Plzně
Výběr z českého sochařství 1995 - 2005. Veletržní palác,
Národní galerie v Praze                            
(2005)
Sculpture Grande. Praha
VI. Nový zlínský salon. Zlín
czech - nippon u 35. 20 artists collaboration exhibition. Yokohama red brick warehouse number 1
(2004)
Nic na odiv..? Kateřinská zahrada, Praha
Škola monumentální tvorby. Alšova jihočeská galerie
v Hluboké nad  Vltavou                                                                                                 
(2003)
Nejmladší. Veletržní palác, Národní galerie v Praze
(2002-2003)  
Laboratoř současných tendencí. Veletržní palác, Národní galerie v Praze
(2002)
Version. Galerie Roxy, Praha
(2001)
Milan Houser a přátelé. Galerie Lenox, Vinohradský pavilón, Praha
Hermeneutika aneb šuliny si šeptají. Galerie Roxy, Praha
(2000)
Výstava 000.Muzeum Vyškovska, Vyškov
Klasika 2000, Výběr ze současné malířské a sochařské tvorby nejmladší české generace.  Muzeum umění Olomouc
Absolventi AVU. Pražské výstaviště, Praha
Výstava AVU. Výstavní síň Mánes, Praha
(1999)
Bez názvu. Věž, Liberec
(1998)
Výstava studentů AVU a UMPRUM. Zámek Hořovice, Hořovice
(1996)
Výstava AVU. Výstavní síň Mánes, Praha
(1994)
Výstava AVU. Výstavní síň Mánes, Praha

R e a l i z a c e :

(2001)
Koule. Guttenbergovo náměstí, Liberec


Přílohy