Pavel Korbička - Lokální osvětlení

9. - 31. březen 2009
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov


Pavel Korbička ve svých prostorových realizacích pracuje s několika základními prvky – prostorem, plastickým tvarem, tělem a světlem, což jsou základy, které odkazují k tradičně vymezenému pojmu sochy. Zároveň se samozřejmě už nachází v onom „rozšířeném poli“ klasické sochy, které otevřely umělecké experimenty
60. let 20. století. Vzájemné vztahy prostoru, tvaru a světelných okolností, které řeší, nenechává ustrnout v nehybnosti, ale dostává je do napětí a stavu přechodu od jednoho k druhému. Tento princip objevíme v jeho prostorových instalacích, objektech i tělových akcích. V těchto zkoumáních byl pro Pavla Korbičku klíčové poznání nového plastového materiálu, který tyto dynamické děje dovoluje rozehrávat. Už několik let pracuje s rozměrnými pláty plastu, které zakřivuje do základních otevřených i uzavřených tvarů a vytváří z nich různé konstelace, jakési minimalistické sestavy pro konkrétní prostory. Dovnitř umisťuje zářící neonové trubice. Lomem světla na struktuře plastu vznikají na povrchu objektů různé světelné obrazce. Důležitým momentem je pohyb diváka – procházení a obcházení „staveb“. Efektem je nekonečná proměnlivost světelné malby a pocit ztráty ukotvenosti ve sféře pevných forem a navyklých prostorových vztahů. Dá se říci, že Pavla Korbičku spíše než definitivní tvary zajímají méně jednoznačně uchopitelné světelné jevy a stopy, které modelují prostor i objekt a stále znovu aktivují divákovu vnímavost. V tomto smyslu je koncept jeho práce otevřený mnoha budoucím možnostem.
Hana Petlachová


Pavel Korbička
CV

2.10. 1972   narozen v Brně.
1987-92      studium na Střední škole uměleckých řemesel v Brně.
1992-98      studium na Akademii výtvarných umění v Praze:
             - Ateliér socha-prostor-instalace Prof. Stanislava Kolíbala
             - Ateliér konceptuálních tendencí  Prof. Miloše Šejna
1995         GERMINATIONS IX, Delfy, Řecko.
1998         pedagog na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

Žije a  pracuje v Brně a v Praze.

S a m o s t a t n é   v ý s t a v y :

2008           Nepravý úhel, Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna
2007           Kolem a kolem, Dům umění, České Budějovice
2006           PLASTory, Muzeum v Šumperku
2005           Light Plan, Galerie města Plzně
                Světlovody, Dům umění, Opava
2004           Chlupáže, Galerie Erasmus, Mělník
2003           Koridor, Moravská galerie, Pražákův palác, Brno
               Hladina, Galerie Katakomby, Brno
2001           Fotografie, kresby, texty, Klub Plíživá Kontra, Jeseník
2000           Řecký cyklus, Galerie výtvarného umění, Dům umění, Ostrava

S k u p i n o v é   v ý s t a v y :

2008        Aeronále 08´, Terminál 2, Letiště Praha
               Artienale 08´, Bílá věž, Hradec Králové
               Brno Art Open - Sochy v ulicích 08´, Pasáž Beta,  Náměstí Svobody, Brno
               Pomník Nikoly Tesly, Písecká brána, Praha
               K.Q. – Internationales Kunstprojekt, E.ON  Avacon, Lüneburg, Německo
               K.Q. – Internationales Kunstprojekt, Städtisches  Künstlerhaus, Bitterfeld-Wolfen, Německo              
2007           Sochy pro Brno II. Urban centrum, Brno
               Prostor pro intuici, Dům U Zlatého prstenu, Galerie hlavního města Prahy, Praha
               K.Q. – Internationales Kunstprojekt, Martinskirche, Köthen, Německo
2006           Stahl Schwerin 2006, zámek Wiligrad, Německo
               Jemný řez, Galerie AVU, Praha
2005           Současná Česká koláž, Galerie Jídelna, Česká Lípa
2002           Trio, Galerie Portál, Uherské Hradiště
2001           KK2 Brno, Galerie Muzea města Brna, hrad Špilberk,  Brno
               KK2, Dům umění a býv. kostel sv. Václava, Opava    
2000           Via 2000, Praha – Evropské město kultury 2000, Galerie Via Art,  Praha
1999           Vize-dialog-Brno 2000, Galerie mladých, Brno
                 FaVU – Současná tvorba, Dům umění, Brno.
                  Crossings – Umění pro ucho a oko, mediálně-taneční projekt s Petrou Hauerovou
               v rámci  doprovodných programů, Galerie  Rudolfinum, Praha
               KK2, Slovenská národná galéria, Bratislava, Slovensko
               Pohyb kolem středu, Galerie Caesar, Olomouc
1998           Pohyb kolem středu, Dům umění, Brno
               Diplomanti AVU, Národní galerie, Veletržní palác, Praha                
               Fotofest Praha-Kolín, Regionální muzeum, Kolín
1997           Podzemí, zámek, Jičín
               AVU, Mánes, Praha
               Důvod věcí neviditelných, synagoga na Palmovce, Praha         
               GERMINATIONS IX, Tutesall, Luxembourg, Lucembursko
               GERMINATIONS IX, Villa Arson, Nice, Francie
1996           GERMINATIONS IX, Jízdárna Pražského hradu, Praha
               „51 15“, bývalý kapucínský klášter, Rumburk
               Prostor III, Galerie Sýpka, Vlkov         
1994           AVU, Kunstmuseum Ehrenhof, Düsseldorf, Německo    
1993           AVU, Palác U Hybernů, Praha
1991           Nečekané podoby, Galerie Sýpka, Vlkov
1990           SŠUŘ, Etnografický ústav Moravského muzea, Brno

G r a n t y,  S t i p e n d i a,  D í l n y  :

2006 VI. Mezinárodní sochařské sympózium  –  „Stahl Schwerin 2006“, Německo
2001 Pobytové stipendium Ministerstva kultury ČR – Mezinárodní centrum Egona Schieleho, Český Krumlov                   
Workshop Serigrafie Ostrava 01´
2000 Grant Ministerstva kultury ČR – projekt „Mezi slovem a obrazem“
1995 Evropské projekty pro mladé umělce  –  „GERMINATIONS IX“, Delfy, Řecko

R e a l i z a c e :

2006  „Kugelphase I“, Mezinárodní sochařský park, Zámek Wiligrad, Německo
1994  O 1, Pouzdřanský rybník, Pouzdřany.

Z a s t o u p e n í   v e   s b í r k á c h :

2006           Kunstverein Wiligrad, Německo