イージースライド 人気色

Margita Titlová-Ylovsky - Chymická zahrada

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov
2.5. května - 2. června 2011

 
Margita Titlová - Ylovsky se narodila v roce 1957 v Praze, studovala na pražské Akademii výtvarných umění. Její pole působnosti je velmi široké, zabývá se malbou, kresbou, filmem, fotografií a instalací. Využívá možnosti různých druhů energií a rozmanitých postupů, které často vycházejí z objevů přírodních věd. Rozvíjí principy konceptuálního umění, vychází ze vztahu lidského těla a přírody. Využívá spojení klasických i netradičních technik. Nelze ji jednoznačně zařadit do žádného ze současných uměleckých proudů, pohybuje se na jejich rozhraní. Vytváří rozměrné gestické kresby, v objektech a instalacích pracuje s energií magnetů, s usměrňováním slunečních paprsků. Využívá i vodní energii, zabývá se možnostmi světla a stínu. Dokáže přesně využít vlastnosti daného prostředí, svou tvorbou vstupuje do veřejného prostoru. V současné době pracuje s principy termovize, která se již řadu let využívá v různých oblastech vědy. V umělecké tvorbě však přináší překvapivé výrazové možnosti, které autorka uplatňuje ve výrazně barevných digitálních tiscích. Vlastně maluje teplem, vývoj obrazů zaznamenává kamera za užití speciálního programu. Vznik a princip těchto vizí dokumentuje video Jany Chytilové a Miroslava Vránka. Margita Titlová samostatně vystavuje od roku 1980, společných výstav se zúčastňuje také od počátku osmdesátých let. Vyučuje na FAVU na brněnské technice, je zastoupena v řadě veřejných i soukromých sbírek u nás i v zahraničí (Národní galerie v Praze, Galerie hl. m. Prahy, ...).

Jiří Machalický


CV
Studia-1977-1983 Akademie výtvarných umění v Praze

Od roku 1999 vede ateliér Grafiky na fakultě výtvarných umění v Brně. Žije a pracuje v Praze a v Brně.


samostatné výstavy- /výběr/

2010- Gal.ARS Brno -/Ikony/
2009  - 2010 Gal.Nod -Roxy Praha-/ Ikony /
2009- Europen Comission, Brussels -obrazy termovizí.
2008-Gal. Školská, Praha- / projekt Irbis/
2007- Gal. města Blansko-/Na hranici stínu/
2006-Gal.města Plzeň-/Kresbou/
2005-Gal.ARS,Brno-/obrazy ,kresby, sochy/
2004-Výstava ve veřejném prostoru, Národní tř.Praha 1.
          Zahrada vidění
2004-Výstavní síň Sokolovská, Ostrava- / Zahrada vidění/
2000-České kulturní centrum, New York-/Projekty do veřejného
prostoru
1999-Mezinárodní putovní výstava na téma sv. Jan Nepomucký
1999-Palazo dei sete, Orvieto /Praga magica, Doro e nero /
Itálie.
1998- Museum moderního umění, Ljubljana,
/Body and the east/
1997-Řím -ve spolupráci s velvyslanectvím ČR, kurátor Kurt Gebauer.
1994-1995-Celebrate Prague, World Financial Center, New York  / Impernament place/
1993-Kasel /Transit/
1992-Ateliér Driebergen-24.october /Tak, so, dust/
1992-Výstava Obrazů,Gent.
1992-Gal.Southern Exposure, San Francisko.
1991-Aktuel 91 Mnichov -


kolektivní výstavy
 

2011-Gal.l-Nod Praha
2010 2011-Galerie Wanieck Brno /Generace 80-90 let/
2010-Museum Gask, výstava Tváře - Alfons Mucha
2010-Museum Gask , výstava stálé expozice
2010- Dialog Praha Losangeles
2008-Galerie Brno, výstava pedagogů k 15 let FAVU v Brně.
2008-Letiště Praha /Aeronale/
2008-Galerie výtvarných umění v Chebu, výstava /Exotismus/
2008-V7chodočeská galerie v Pardubicích /Exotismus/
2008- Galerie výtvarného umění v Hodoníně/Exotismus/
2007-České muzeum výtvarného umění, Praha/Exotismus/
2007-Meet Faktory, Praha/ výstava k zahájení provozu-Obrazy speryem/
2006-Galerie města Plzeň /Generace 80.let/ Ze sbírek Gal. Klatovy.
2005-České museum výtvarného umění, Praha /Exprese/
2005-galerie Školská,Praha /Měsíc bláznovství/
2004-Karlín, Šipkárna Praha /jisté stopy/ Dialog Praha Los Angeles.
2004-Výstava  sbírky  Mikulovského symposia, zámek Mikulov.
2004- Los Angeles, Barndsdau Municipal art. Gal.
/Certain Tracen/
2004- Los Angeles, Barndsdau Municipal art. Gal.
/Certain Tracen/
2000- Qvadrata, mezinárodní výstava - Polsko, Slovensko, Maďarsko .
2003-Sýpka Klenová /Doteky/
2003-Galerie u Bílého jednorožce, Klatovy /Struktura/ kurátor  J.Vančát.
2000-Mánes Praha /Trans Globe/ Kurátorka V.Čiháková N.
2000-U Bílého Výstava /Dva konce století/
2000-Dům umění,Brno./ Výstava pedagogů a studentů FAVU
2000-Qvadrata, mezinárodní putovní výstava - Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovensko.jednorožce v Klatovech /Portrét roku/
2000-České muzeum výtvarného umění, Praha. Dům u Černé Matky Boží,
2004- Los Angeles, Barndsdau Municipal art. Gal.
/Certain Tracen/
2000- Qvadrata, mezinárodní výstava - Polsko, Slovensko, Maďarsko
 

Přílohy