Václav Fiala - Můj dům - tvůj dům ...

 

4. - 28. říjen 2010
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, SokolovMůj dům – tvůj dům...

Možná to byla chalupa Českého sedláka nebo příbytek Německé rodiny. Každý z jiného důvodu musel odejít. Každý nedobrovolně. Pak se do chalupy nastěhovali jiní, kteří dům zpustošili či se pokusili v neznámém kraji žít. I ti časem odešli. Stavení se pak ocitlo v hraničním pásmu a vojáci na jeho zdech nacvičovali útoky na imperialistického nepřítele. Nezbylo toho příliš. Dům později jiní strhli, utrápené zdivo bagr rozbořil a staleté trámy krovů odvezli na skádku.
    Vzal jsem tyhle kusy dřeva, plné rezivých hřebů, precizních tesařských dlabů a čepů, tyhle trámy označené záseky dlát, poznamenané sekerami a pilami, s kusy rákosu a omítek, s poznámkami napsanými před dávnými lety, ale i prostřílenými dávkami ze samopalů, potrhanými lžícemu bagrů, utrápenými a opovrženými a přesto stále vonícími smolou a pryskyřicí, a postavil jsem z nich domy. Jen obrysy, jen siluety, nepoužitelné a nepraktické. Domy pro ty, kteří se v nich narodili i pro ty, kteří je zbořili. Pokusil jsem se postavit  pomník ztraceným domům ze šumavských samot, které měly tu smůlu, že stály v nesprávný čas na nesprávném místě...
Václa Fiala


V práci se dřevem prozrazuje Václav Fiala až „středověké“ zaujetí procesem tvorby, od výběru kmene až po jeho vlastnoruční opracování, v němž se skrývá rukodělný respekt a pokora před padlým stromem, ale i nezbytná „pýcha“ tvůrce, který si uvědomuje jedinečnost aktu tvoření. V tomto smyslu lze za středověké považovat i architektonické cítění, jež v poslední instanci vlastně touží vystavět chrám. Chrám jako schránku, nádobu, relikviář, loď, dům, svatyni, ráj světa.
PhDr. Anděla Horová, 1997

Václav Fiala se během let vypracoval v sochaře pracujícího s elementárními geometrickými objekty, postavil je do popředí a umožnil jim působit v nezvyklých situacích, velikostech i kompoziční skladbě. Mění tedy ustálené a údajně skálopevné? Ostatně, je snad napsáno takové desatero o výtvarném umění, které by sloužilo jako direktiva, nebo alespoň vodítko tvorby?
Jsem přesvědčen, že příchod Fialy do českého sochařství byl překvapením a příslibem. Přinesl zcela jiný pohled na stavbu sochy v prostoru. Fiala staví většinou dřevěné architektonické řady elementů, aby prokázal jejich působivost ve zmnožení opakujících se tvarů, aby vysál z tématu jeho osu či silokřivku a dal jí smysl jádra.
Vladimír Preclík, 2004


Václav Fiala
CV

Narodil se 11. ledna 1955 v Klatovech. Je členem S.V.U. Mánes, žije a pracuje v Klatovech, studoval v letech 1973 – 1976 na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze. Fialův sochařský přístup je založen na minimalizaci tvarů a je mnohdy inspirován architekturou. I v malých sochách se odráží jeho smysl pro monumentalitu. Jedním z nejdůležitějších rysů Fialovy tvorby je jeho cit pro začlenění sochy do prostoru.

Samostatné výstavy - výběr
2001 Moravská galerie, Brno, Prostor pro jedno dílo, Minoritský klášter, Opava, Produzentgalerie, Pasov, Německo
2002 Kostel sv. Bartoloměje, Cheb,
Zámek Hradec nad Moravicí, Museum moderner kunst - stiftung Wörlen, Pasov, Německo
2003 Städtische Galerie im Cordonhau, Cham, Německo
2005 Galerie U bílého jednorožce, Klatovy, ČSOB Klatovy,2006 Galerie umění, Karlovy Vary, Galerie bratří Špilarů, Domažlice, Cheb, výstava soch při příleřitosti pořádání Krajinné výstavy
2007 Galerie Caesar, Olomouc, Neuer Kunstverein, Regensburg, Německo
2008 Galerie Sv. Anny, Kunstverein, Pasov, Německo, Granitzentrum, Hauzenberg, Německo, České centrum, Bratislava, Slovenská republika
2009 Galerie Goller, Německo, Santiniho kostel Zvěstování Panny Marie, Mariánská Týnice, Kunsthalle Pertolzhofen (s Wolfem Männlingem), Galerie Dorka, Domažlice

Skupinové výstavy - výběr

2000 Obrazy velkých formátů, Strahovský klášter, Praha; Jubilanti Mánesa, Pojizerská galerie, Semily; Communicatio Plzeň 2000, galerie rakouské knihovny v Plzni; 2001 Region, Muzeum Klatovy; Možná první a zatím poslední, Galerie Mánes, Praha; 2002 Winter 2002 Artists@Tryon Center, Charlotte, NC, USA; Mánes ve Mlýnici, Löwitův mlýn, Praha; Comunicatio, Švihov ; Jan Nepomucký, světec střední Evropy, Museum Moderrner Kunst, Pasov a klášter;Aldersbach, Německo; 2003 Chebské dvorky 2003; Jan Nepomucký světec střední Evropy, Raifeisen Landesbank, Linec, Rakousko;Villa Ghellini - Villaverla Vicenza, Itálie; Galerie Ambit, Praha; VII. trenále drobnej plastiky, Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica, Slovenská republika; Region, Okresní muzeum, Klatovy; 2004 Jan Nepomucký světec střední Evropy, Diözesanmuseum, Vídeň, Rakousko; Jezuitskýkostel, Klatovy; Evropský parlament, Brusel, Belgie; Künstlerinnen und Künstler aus Klatovy, Amberg-Sulzbach, Německo; Kraft des Materials, Schloss st. Peter in der Au, Rakousko; Kleinplastiken, MUFUKU, Weibern, Rakousko; Exposition d`artistes des 4 villes jumelées, Chapelle de la Congrégation, Poligny,Francie; Sculpture by the Sea, Sydney, Austrálie; 2005 Jubilanti Mánesa, Galerie S.V.U. Mánes – Diamant, Praha; Kunstkaufhaus 2005, Regensburg
2006 Sochy nad Prahou, kongrecové centrum, Praha; 10+10 nejzajímavějších výtvarníků z Horní Falce a Plzeňského kraje, Galerie Ubílého jednorožce, Klatovy, Výtvarné umění ze soukromých sbírek na Opavsku, Městská galerie, Hradec nad Moravicí, Socha do barokní niky, Klatovy; Sochaři 2006, Masné krámy, Západočeská galerie v Plzni, Koule, Galerie Sam 83, Česká Bříza;2007 Jasná zpráva, geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku, Galerie města Plzně; Obraz a slovo, Galerie Adran, Bratislava; Cesta 32, Galerie Sam 83, Česká Bříza;2008 Velké prádlo, Galerie Caesar, Olomouc; Socha a objekt XIII. Bratislava; Sculpture Forum Winter Liberec ;2009 Región, Muzeum, Klatovy; Art Prague, Mánes, Praha; 11 ze 114, Galerie Montanelli, Praha; 10+10, Schwandorf, Německo; KT-ART, Francie

Účast na sympoziích - výběr
2000 Hořice 200, sochařské sympozium v pískovci, Hořice v Podkrkonoší; Grenzgänger, sochařské sympozium ve dřevě, Kláštěr Plasy; Brněnský plenér 2000, sochařské sympozium ve dřevě, Brno; Jantarová cesta, malířské sympozium, Hradec nad Moravicí;2001 Gipfel Kunst – Kunst Gipfel, sochařské sympozium v krajině, Wegscheid, Německo; Kollnburg, kamenosochařské sympozium, Německo; Cham, kamenosochařské sympozium, Německo;2002 Přerov, sochařské sympozium ve dřevě;2004 Husruch, mezinárodní sochařské sympozium, Rakousko;
2005 Tusta lignea, 1. mezinárodní sochařské sympozium, Domažlice;2006 Seník II, sochařské sympozium ve dřevě, Hlubočec; Nittenau, sochařské sympozium, Německo;2007 Tusta lignea, 2. mezinárodní sochařské sympozium, Domažlice;2008 Sit on It, Nashua Sculpture Sympozium, NH, USA;2009 Arnbruck, sympozium, Německo; Blansko, sympoziu litiny

Ocenění
1997 Grant Nadace Pollock-Krasner, New York;2002 Stipendium Artist in residency, Mc Coll Center for Visual Art, Charlotte, USA;2004 Grant Nadace Pollock-Krasner, New York; Sydney Sculpture Prize – hlavní cena na výstavě Sculptures by the Sea, Sydney, Austrálie; 2005 Sydney Sculpture Prize – hlavní cena na výstavě Sculptures by the Sea, Sydney, Austrálie

Zastoupení ve sbírkách
Franconia Sculpture Park, Minnesota, USA;Andres Institute of Art, New Hampshire, USA; Sochařský park sv. Gotharta, Hořice v Podkrkonoší; Galerie Klatovy/Klenová;Galerie vysoké školy dřevařské, Banská Štiavnica, Slovensko;Museum im Kulturspeicher, Würzburg, Německo; Západočeská galerie v Plzni

Stálé instalace - výběr

2000 Bílá zahrada pro univerzitní kliniku v Grazu, Rakousko;2001 Fontána, Zahrada Minoritského klášera, Opava, Malý labyrint, Klatovy, Pavlíkova ul.,; Zapomenutá studna, Klatovy, Vrchlického sady, úprava středověké studny,2002 Oharek ve tmě, Galerie Klatovy/Klenová, hrad Klenová; Pítko, Klatovy, Vrchlického sady; 2003 Kuličky, parková kompozice před školou v Dukelské ulici ve Strakonicích; Kříž pro bikera K. H., Sobětice u Klatov, 2004 Lavička jia jang, Klatovy, Vrchlického sady, Plot pro M + J + M, Neznašovy u Klatov, 2005 Pamětní deska pro Josefa Hlávku, gymnázium, Klatovy, Stéla pro Vilmu Vrbovou-Kotrbovou, Villa Paula Klenová; Zamotané švihadlo, Klatovy, 2006 Fascinace koulí, Habrmannovo náměstí v Plzni-Doubravce; Pomník JUDr. Antonína rytíře Randy, Bystřice nad Úhlavou; Pomník letci plk. Josefu Hubáčkovi, Kdyně; Pamětní deska okupaci Československa v roce 1968, Klatovská radnice; Tři studny pro Švihov; Růženec pro Hauswaldskou kapli, Srní, součást obnoveného poutního místa; Dětský svět, dětské hřiště Mariánské lázně (s arch J. Chvojkou);2007 Náhrobek klavíristovi Rudofu Firkušnému a jeho ženě Tatiáně,čestné pohřebiště Brno; 2008 Socha pro Frank Lloyd Wrighta, Nashua, New Hamshire, USA; Slza, srdce, kříž,  Kuks; Zvonice pro Čínov,;2009 Nakloněný obelisk, samota Dubeč u Nepomuka;2010 Pocta baroku, kašna v Dobřanech

Sochy ve veřejném prostoru - výběr
2000 Lešení pro Jana Blažeje Santiniho, Klášter Plasy; Krajina pro Karla Hynka Máchu, Vysoká škola dřevařská, Banská Štiavnica, Slovenská republika; Levitace Pro Botticelliho Venuši, Sochařský park sv. Gotharda;Hořice v Podkrkonoší; Záchraný kruh Pro zatopenou vesnici Kníničky, Brněnská přehrada,2001 Kristal, Wegscheid, Německo; Brána se zmuchlaným sloupem, Hotel Grant, Banská Štiavnica; Obelisk hledače pramenů, Františkovi Lázně, park; Hlava, Cham, Německo, 2002 Náhrdelník pro Chirokee, Trion Center of Visual Art, Charlotte,Severní Karolina, USA; Vlna pro Marcela Duchampa, Trion Center of Visual Art, Charlotte,Severní Karolina, USA,; Žebřík, středověká okrouhlice v Klatovech; Stuha, muzeum Přerov, 2003 Peercing, vysoká škola dřevařská, Banská Štiavnica, Slovenská republika;2004 Kaple pro Wijk ann Zee, Wijk ann Zee, Holandsko; Stuha – POCTA GOTICE, Balunky, Slovenská republika; Triangl; Socha do kukuřičného pole, Gaspoltshofen, Rakousko; I takhle by mohlo vypadat World Trade Centrum, Galerie vysoké školy drevařské, Banska Štiavnica, Slovenská republika; Zvonice pro Jorna Utzona, Sydney, Austrálie, 2005 Pentle pro Jindřicha Jindřicha, Domažlice, 2006 Kaple pro Sydney, Sydney, Austrálie; Věž pro Walcha, Walcha , Austrálie; Blackfellows Gully, farma S. Kinga, Walcha, Austrálie, eukalypt, výška 700 cm

 

 

Václav Fiala - zamyšlení po výstavě aneb opožděný chvalozpěv

 

Měl jsem to štěstí, že jsem Václava Fialu potkal nejen jako ateliérového tvůrce coby platonický sledovatel díla v podstatě konstantně populárního autora. Potkal jsem ho osobně na  nejrůznějších místech a v rozličných situacích ( vždy myšleno jako prostředí spojené nějakým způsobem s výtvarnou tvorbou, kdy on byl tvůrcem a já jen jakýmsi zprostředkovatelem ) - ať již před lety na sochařském sympoziu ve dřevě ve Františkových Lázních, při instalaci jedinečného globusovitého objektu Socha pro gotický sloup u sv. Bartoloměje v Chebu, jako účastníka velké výstavy sochařské tvorby Sochy nad městem před Kongresovým centrem na pražském Vyšehradě či naposledy na strhující připomínající výstavě Můj dům, Tvůj dům v chrámu sv.Antonína Paduánského v Sokolově.

To, že F. pracuje doslova s živočišnou chutí s obtížnými velkými formáty a hmotami, to bylo zřejmé hned zpočátku. To, že nepustí ze svých rukou materiál, který by nebyl perfektně řemeslně zpracovaný, to bylo jasné také okamžitě. To, že rád se zpracovávaným materiálem doslova bojuje jako v zápasnickém ringu, se dalo sice předpokládat, ale nedá se to absolutně slovy popsat. Ani nafotografovat. Mnoho let bylo čitelné jeho geometrické tvarosloví, používané jako typický autorský prvek při tvorbě jeho svérázných soch-architektur. Postupně se však F. vynořoval coby tvůrce až patologicky pracovitý, puzený nejtvrdším způsobem vlastními vnitřními motory. Opravdu poznenáhlu jsem objevoval nejrůznější témata jeho prací, následně jsem si musel připustit, že převážně jihozápadní Čechy jsou prostorem, stále častěji zaplňovaným Fialovými díly, reagujícími obdivuhodně na konkrétní prostředí.

K snad ( doufejme ) úplnému propojení všech těchto signálů začalo u mne docházet teprve nedávno, když jsem si počal sčítat všemožné indicie. Ty, které jsem už znal a v úvodu zde uvedl, ty které mne mohly při troše pozornosti oslovit už dříve a posléze i závěrečné, jsa pracovně konfrontován s námětem výstavy poslední.

Fiala ( který mimochodem i dobře píše, je znám jako autor nejrůznějších druhů textů, cestopisů, publicistických děl a podobně, navíc rediguje lokální časopis) se mi představil jako zodpovědný občan, vyjadřující se k tváři dnešního našeho současného života, komentující kriticky bez skrupulí onu podivnou nedokončenou revoluci v našich myslích a často i v našem konání, doplňující mezery v našem vědění, ať již záměrné nebo pečlivě kýmsi budované.. Jeho realizace, povětšinou ve veřejném prostoru, to jsou nejenom díla pracující s kouzlem přírodního prostředí a ušlechtilých materiálů. To jsou inteligentně a vtipně promyšlené památníky nejrůznějších důležitých dějů a dějin ať již jen místa nebo oblasti či celé země, ale také pomníky rozsáhlého charakteru, připomínající zásadní dějinné zlomy i okamžiky našeho dnešního moderního života. To je ale také publikační činnost, kritizující otevřeně doslova hlouposti v organizaci veřejného prostoru ( hraničící se zločinem ), občanská čestnost, kdy zastávajíc se lepších řešení probíhajících politických, investorských, památkářských, urbanistickým jevů a bojů stává bez ohledu na vlastní prebendy na straně logického a poučeného názoru.

Seznam jeho zajímavých a hodnotných děl, který by doložil má předchozí tvrzení, by bohužel zabral zbytek tohoto časopisu ( ani nevím, jak je tato plodnost možná, opravdu tomu nerozumím). Dovolte mi vybrat některé příklady, které pokládám za jedinečné a dokládající výjimečnost Fialova neutuchajícího zájmu, úsilí a tvorby.

Jednou z nejposlednějších je loňská realizace nakloněného obelisku z leštěného nerezu na samotě Dubeč u Nepomuku nebo více než pět metrů vysoká dubová zvonice pro Čínov. Sice vzdálená, významem však nadčasová, dobře doplňující nekončící Fialovu serii Socha pro ....v Nashui ve americkém státě New Hampshire - Socha pro Frank Lloyd Wrighta z granitu a železa. Rozměrná realizace Slza, srdce, kříž byla z pískovce stvořena pro harmonující prostředí Kuksu. Před třemi lety vytvořil z černého indického granitu náhrobek pro klavíristu Rudolfa Firkušného a jeho ženu Tatianu na čestném pohřebišti v Brně. V roce 2006 spatřila světlo světa sedmimetrová eukalyptová Věž pro Walcha v Austrálii a současně i tři studny pro Švihov. S architekty Jandou a Tesařovou vytvořil dubový růženec pro Hauswaldskou kapli v Srní. Tentýž rok obohatil Kdyni granitový pětimetrový pomník letci plk.Josefu Hubáčkovi a Bystřici nad Úhlavou pak pomník JUDr.Antonína rytíře Randy z černého a šedého granitu. Na klatovské radnici byla odhalena jeho bronzová pamětní deska okupaci Československa v roce 1968 a souběžně v Sydney vybudována Kaple pro Sydney. Železná fascinace koulí obohatila Habrmannovo náměstí v Plzni a v Austrálii spatřila světlo světa eukalyptová Blackfellows Fully na farmě S.KInga. Západočeši znají nejen zamotané švihadlo v Klatovech ( z oceli a z roku 2005), ale ze stejného roku i žulovou stélu pro Vilmu Vrbovou-Kotrbovou na Klenové či dubovou pentli pro Jindřicha Jindřicha v Domažlicích. Vraťme se do Sydney - tam v roce 2004 vznikla pětimetrová Zvonice pro Jorna Utzona, ve stejném roce v Balunkách na Slovensku získali Fialovu dubovou stuhu Pocta gotice. Ve výběru by samozřejmě neměly chybět ani Socha do kukuřičného pole ( Gaspoltshofen, Rakousko), dioritová lavička Jia Jang pro Klatovy, ocelová kaple pro Wijk ann Zee v Holandsku či parková kompozice Kuličky ve Strakonicích. Datlové zničili v roce 2002 instalovanou topolovou desetimetrovou středověkou okrouhlici v Klatovech. Vybírám ještě osmimetrovou dubovou Vlnu pro Marcela Duchampa v Charlotte v Severní Karolině, obelisky, pítka, studny, labyrinty, fontány, brány, záchranné kruhy, lešení, sloupy, slzy a zahrady v řadě měst ( Klatovy, Přerov, Františkovy Lázně, Wegscheid, Cham, Opava, Banská Štiavnica, Kníničky, Hořice v Podkrkonoší, Plasy a rakouský Graz ). V Klatovech stojí za připomenutí pomník obětem Heydrichiády z roku 1999 z černého afrického granitu nebo v Příbrami pamětní deska Františku Kellnerovi ze stejného materiálu. Na Mariánské louce u Hradce nad Moravicí se tyčí habrová Věž na poslouchání větru, ve Weitendorfu používají dvanáctimetrovou dubovou pozorovatelnu. V Rožnově pod Radhoštěm Fiala vybudoval ( opět ze svého milovaného černého afrického granitu) Pomník obětem první a druhé světové války, zatímco v Národním parku Müritz věž pro Mistra Wu. Haidmühle se může pyšnit Pastí na Alfreda Kubina a rakouský Schwarzenberk Obloukem pro Adalberta Stiftera.

Kromě toho se Fiala zúčastnil aktivně několika set ( !!!!!) akcí, od samostatných výstav přes výstavy skupinové po nejrozličnější sochařská sympozia po celém světě. Vraťme se však k oněm tématům vybraných větších a velkých děl, která jsem výše citoval. Neznám takový výběr ani takový rozsah od žádného, doposud žijícího relativně mladého tvůrce u nás i jinde v blízkém zahraničí. A pokud se nám občas může zdát o plodnosti a kvalitě dalších autorů, pamatujte, že oni Mistři, a to se táhne již od starověku, vedli převážně nejrůznější hutě, dílny, kolektivy buď spolupracovníků či přímo pomocníků, většinou bezejmenných. Fiala je na takřka všechny práce i myšlení sám. Je to sólový jezdec, plný atomové energie nápadů, naplněný onou již zmiňovanou občanskou zodpovědností. A pozor, to je právě ta vlastnost nebo možná ten způsob chování, který Češi v posledních desítkách let z řady logických důvodů ztratili a který by sakra rychle měli najít.


Josef Vomáčka